سیستم فایل (File System) چیست؟

سیستم فایل (File System) الگویی است که برای ذخیره، بازیابی و سازماندهی فایل‌ها و داده‌ها بر روی حافظه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سیستم فایل چیست؟

سیستم فایل (File System) یا فایل سیستم الگویی است که برای ذخیره، بازیابی و سازماندهی فایل‌ها و داده‌ها بر روی حافظه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. می‌دانیم که مجموعه‌ای از داده‌ها یک فایل را بوجود می‌آورند. فایل چیزی است که توسط سیستم فایل ایجاد می‌شود؛ یعنی داده‌های مشخص توسط سیستم فایل به بخش یا بخش‌های مجزایی تبدیل می‌شوند که این بخش‌ها درواقع همان فایل‌هایی هستند که ما می‌شناسیم. تمامی الگویی که برای این سازماندهی مورد استفاده قرار می‌گیرد سیستم فایل نامیده می‌شود.

سیستم عامل‌ها در فرایند ذخیره سازی، بازیابی یا سازماندهی فایل‌ها و داده‌ها از یک سیستم فایل استفاده می‌کنند. درواقع سیستم فایل مانند یک کتاب داری است که صفحات بدون نام و نشان (داده‌ها) را در جلدهای مخصوص خود قرار داده و کتاب‌ها (فایل‌ها) را بوجود می‌آورد. سپس این کتاب‌ها را در قفسه‌های (پوشه‌ها) مخصوص خود در کتابخانه (حافظه) قرار می‌دهد.

 

چرا وجود یک سیستم فایل ضروری است؟

تصاویر، ویدئوها، اسناد و درکل تمامی فایل‌هایی که بر روی حافظه کامپیوتر خود دارید توسط یک فایل سیستم اداره می‌شوند. برای این که به اهمیت وجود یک فایل سیستم در فرایند ابتدایی ذخیره سازی و بازیابی پی ببرید دو حالت زیر را در نظر بگیرید. به علاوه سه فایل با نام و محتوای زیر داریم:

نام فایل محتوی فایل
Text1 VsyB2GI
Text2 ۷s2Ullu
Text3 ay53e8yH

 

 • ذخیره و بازیابی بدون فایل سیستم

بدون یک سیستم فایل، داده‌ها فقط بر روی حافظه ذخیره می‌شوند. در این حالت چیزی به نام فایل وجود نخواهد داشت چون تمامی داده‌ها به صورت پشت سرهم قرار خواهند گرفت که هیچ اطلاعاتی از بیت شروعی یا بیت پایانی فایل وجود نخواهد داشت؛ یعنی یکی از اصول پایه‌ای بازیابی فایل در دست نخواهد بود. برای مثال فرض کنید همان کتاب دارمان فقط صفحات را درون قفسه نگه داری می‌کند درحالی که هیچ نشانه‌ای وجود نخواهد داشت که اولین و آخرین صفحه کتاب در کجا قرار دارند.

برای درک بهتر فرض کنید سه فایل بالا را ذخیره می‌کنیم. به یاد داشته باشید که در این فرایند از هیچ سیستم فایلی استفاده نشده است؛ بنابراین ابتدا و انتهای فایل‌ها مشخص نمی‌شوند:

فایل سیستم چیست

همانطور که می‌بینید داده‌های ما به خوبی بر روی حافظه ذخیره شده اند. حال اگر بخواهید فایل Text2 را بازیابی کنیم چه؟ درحالی که از محل قرارگیری اولین داده این فایل (یعنی عدد ۷، در مکان شماره ۸) و آخرین آن (یعنی حرف u کوچک، در مکان شماره ۱۴) یا طول داده‌ها (۷ کاراکتر) اطلاعی نداریم، غیر ممکن است که بتوانیم فایل مورد نظر را به درستی بازیابی کنیم؛ بنابراین حتی اسم فایل‌ها نیز مشخص نخواهند بود.

 • ذخیره و بازیابی توسط فایل سیستم

حال فرض کنید که همان فایل‌ها را با استفاده از یک فایل سیستم ذخیره می‌کنیم؛ بنابراین ابتدا و انتهای فایل مشخص شده است. (البته درصورت ناپیوسته بودن داده‌های فایل مکان داده‌های جدا نیز مشخص می‌شود):

فایل سیستم چیست

همانطور که می‌بینید داده‌های ما به خوبی بر روی حافظه ذخیره شده اند و با توجه به مشخص بودم محل ابتدا، انتها و طول مجموعه داده‌ها، فایل‌ها به صورت کامل و صحیح در دسترسی خواهند بود. به همین دلیل متادیتای فایل در دسترس بوده و نام و کلیه خصوصیات آن نیز قابل مشاهده خواهند بود. برای مثال در فایل Text2 به توجه به مشخص بودن ابتدا (مکان شماره ۸) و طول آن (۷ کاراکتر)، محتوای آن به درستی بازیابی خواهد شد؛ یعنی عبارت "۷s2Ullu" را خواهیم داشت.

 

مدیریت حافظه در سیستم فایل:

یکی از وظایف اصلی سیستم فایل یا فایل سیستم مدیریت و سازماندهی فضا (Space Management) و حافظه ذخیره سازی است. برای عملکرد بهینه تر (از نظر سرعت و کارایی)، داده‌های مربوط به هر فایل در سیستم فایل‌ها در بلوک‌های (Clusters) اختصاص داده شده با اندازه‌های معین (Allocation Size) که سکتورهای فیزیک را شامل می‌شوند، ذخیره می‌شوند. این بلوک‌ها هنگام ساخته شدن سیستم فایل (وقتی که حافظه‌ای را فرمت می‌کنیم) پاک شده، سپس طبق اندازه تعیین شده ساخته می‌شوند. برای مثال ما حافظه‌ای با حجم ۶۱۴۴ بایت داریم که می‌خواهیم بلوک‌های ۲۰۴۸ بایتی بسازیم بنابراین ۶۱۴۴/۲۰۴۸ = ۳ بلوک خالی خواهیم داشت که تمامی حجم حافظه را شامل می‌شوند:

فایل سیستم چیست

هنگام ذخیره سازی، ممکن است سایز فایل مورد نظر از اندازه بلوک کمتر باشد (برای مثال فایل Picture.jpg با حجم ۱۲۰۰ بایت)، در این حالت به صورت انفرادی در بلوک اختصاصی خود ذخیره می‌شود و در همان بلوک ۸۴۸ بایت فضای غیرقابل استفاده باقی خواهد ماند:

فایل سیستم چیست

اما درصورتی که بیشتر یا برابر اندازه بلوک‌ها باشند (برای مثال فایل Doc.txt با حجم ۳۰۰۰ بایت)، به قسمت‌های مختلف، دقیقاً به اندازه بلوک‌ها، تقسیم شده و در آن ذخیره می‌شوند؛ یعنی یک بلوک کامل و یک بلوک شامل ۹۵۲ بایت که ۱۰۹۶ بایت آن غیرقابل استفاده خواهد شد:

فایل سیستم چیست

فضاهای خالی درون بلوک‌هایی که به صورت کامل خالی نیستند، غیرقابل استفاده است. یعنی آن بلوک فرقی با یک بلوک کاملاً پرشده ندارد و همان حجم (۲۰۴۸ بایت) را از حافظه خواهد گرفت. برای مثال درصورتی که هر دو فایل بالا (فایل Picture.jpg با حجم ۱۲۰۰ بایت و فایل Doc.txt با حجم ۳۰۰۰ بایت) را بر روی حافظه ذخیره کنیم وضعیت بلوک‌ها به این ترتیب خواهد بود:

فایل سیستم چیست

با این حال حجم ظرفیت کامل این حافظه ۶۱۴۴ بایتی کامل شده درحالی که فقط ۴۲۰۰ بایت آن را استفاده کرده ایم و ۱۹۴۴ بایت آن به صورت غیرقابل استفاده درآمده است. بر روی سیستم عامل ویندوز، ۶۱۴۴ سایز روی دیسک (Size on disk) و ۴۲۰۰ سایز (Size) نام گذاری شده است.

برای درک بهتر Allocation size، فرض کنید شما یک کامیون باری (همان حافظه مورد نظر) دارید که محل نگه داری بار (ظرفیت حافظه) آن به صورت ثابت، ۳۲ مترمربع است. شما اجازه دارید تا بارتان (فایل‌ها) را با جعبه‌هایی (بلوک‌ها) با اندازه‌هایی (Allocation size) که به صورت کامل محل بار را پوشش دهد، حمل کنید. درحالی که بار شما انواع مایعات (فایل‌های مختلف) است، فقط می‌توانید در یک جعبه یک نوع مایع را بریزید که ممکن است یکی تا نصف پر شود و یک مایع دیگر یک جعبه و نیم نیاز داشته باشد.

به این ترتیب باید در انتخاب اندازه بلوک‌ها (Allocation unit size یا Cluster Size) در حافظه مورد نظرتان دقت کنید تا فضای حافظه بیهوده تلف نشود. برای فایل‌های بزرگ اندازه‌های بیشتر و برای فایل‌های کوچگ اندازه‌های کوچکتری در نظر بگیرید. شاید به نظر بیاید که هرچه اندازه این بلوک‌ها کوچک تر باشند، فضای بهینه تری برای ذخیره سازی در اختیار دارید. این حرف درست است اما انتخاب اندازه کوچک می‌تواند مشکلاتی از جمله سرریزی Overhead را همراه داشته باشد که در این صورت نگه داشتن فایل‌ها ریسک بالایی است.

برای نشان دادن اهمیت Allocation unit size، آزمایشی انجام دادیم که در آن ۱۰۰۰۰ فایل ۱۰۲۴ بایتی ساخته و درون یک حافظه ۸ گیگابایتی با اندازه بلوک‌ها ۶۴کیلوبایتی توسط فایل سیستم FAT32 ذخیره کردیم:

فایل سیستم چیست

 

با توجه به این که در هر بلوک فقط یک کیلوبایت ذخیره می‌شود درحالی که ظرفیت هر یک از آن‌ها ۶۴ کیلوبایت است، در نتیجه از هر بلوک ۶۳ کیلوبایت غیرقابل استفاده باقی می‌ماند. که در مجموع بیش از ۶۱۵ مگابایت فضای غیرقابل استفاده و درواقع "پوچ" بر روی حافظه ذخیره می‌شود. درحالی که حجم کل فایل‌ها فقط حدود ۱۰ مگابایت است. یعنی حدود ۱.۵% حجم کل ذخیره شده!

فایل سیستم چیست

 

مدیریت فضاهای ناپیوسته در سیستم فایل:

داده‌های مربوط به یک فایل یا فضا‌های خالی روی حافظه ممکن است به صورت پیوسته در کنار یکدیگر قرار نداشته باشند در این صورت نحوه قرارگیری آن‌ها بر روی حافظه، ناپیوسته (Fragment) باشد. این گونه قرارگیری در حافظه‌های الکتریکی مانند SSDها ممکن است مشکل چندانی بوجود نیاورد اما بر روی حافظه‌های مکانیکی مانند هارد دیسک‌ها، سرعت خواندن و نوشتن را به صورت قابل توجهی پایین می‌آورد. دلیل آن هم این است که مثلاً در هارد دیسک‌ها، قسمت بازوی مکانیکی هارد باید Head را به قسمت‌های مختلف Platter هدایت کند و در نتیجه زمان بیشتری لازم است تا یک فایل به صورت کامل خوانده یا نوشته شود.

به همین دلیل فایل سیستم‌ها قابلیت پیوسته کردن فایل‌ها و فضاهای خالی را دارند که به این عمل Defragment (دیفراگمنت) گفته می‌شود که سکتورهای فایل را به صورت ترتیبی مرتب کرده یا فضاهای خالی را پشت سر هم قرار می‌دهد.. ناپیوسته شدن فایل‌ها یا فضاهای خالی ممکن است به دلایلی مانند حذف شدن، گسترده یا فشرده شدن، اضافه شدن فایل و ... انجام گیرد.

 

خصوصیات مهم فایل سیستم:

سیستم فایل برای شناسایی آسان تر فایل و خصوصیات و ویژگی‌های آن امکاناتی را در اختیار می‌گذارد که از مهمترین آن‌ها عبارت اند از:

 • Filename

به زبان ساده، نام و مسیر فایل. طول رشته‌های مربوط به نام و پسوند در فایل سیستم‌های گوناگون دارای محدودیت‌های مختلفی هستند. {نام گذاری استاندارد مسیر فایل‌ها}

 • Directory

به زبان ساده، پوشه‌هایی که همگی با آن‌ها آشنا هستیم. فایل سیستم‌ها معمولاً برای دسته بندی فایل‌ها دارای پوشه هستند. به این ترتیب امکان گروهی کردن فایل‌ها را به کاربران می‌دهند.

 • Metadata

سیستم فایل‌ها امکان دسترسی به سایر ویژگی‌ها فایل مانند حجم، زمان ایجاد و تغییر و ... را توسط Metadataهای فایل به سیستم عامل و کاربران می‌دهند.

در تصویر زیر که توسط نرم افزار متن باز WinDirStat تهیه شده است، به صورت مجازی نحوه آرایش فایل‌ها و فولدرها (خطوط مستطیلی) را می‌توانید ببینید:

فایل سیستم چیست

 

انواع فایل سیستم‌ها:

فایل سیستم‌ها بسته به نوع کاربرد انواع مختلفی دارند که عبارت اند از:

 • (File Allocation Table (FAT (عمومی ترین و تقریباً رایج ترین فایل سیستم که دارای نسخه‌های مختلفی است)
 • (New Technology File System (NTFS (فایل سیستم مورد استفاده در ویندوزهای خانواده NT به بعد)
 • (Extended filesystem (EXT (فایل سیستم رایج در سیستم عامل لینوکس که نسخه‌های مختلفی دارد)
 • (Extended File Allocation Table (exFAT
 • (Resilient File System (ReFS

و... .

نکته: فایل سیستم‌های رایج در پست‌های بعدی به صورت کامل توضیح داده خواهند شد.

حمایت مالی از سایت

مبلغ مورد نظر:
نام:
ایمیل:
دلیل حمایت:
* فیلدهای نام، ایمیل و دلیل حمایت اختیاری اند.
* پرداخت با کمک پورتال زرین پال و با کارت‌های عضو شتاب انجام می‌پذیرد.

101 دیدگاه در“سیستم فایل (File System) چیست؟

 • 29 نوامبر 2014 در02:06
  پیوند یکتا

  توضیحت خیلی قابل فهم و گیرا بود……
  مرسی

  پاسخ
 • 3 ژانویه 2015 در07:54
  پیوند یکتا

  سلام ببخشید سوال من اینه چه زمانی توی درس ذخیره حالا چه برای بدست اوردن گپ چه برای بدست اوردن درنگ دورانی یا استوانه جویی باید بایت رو ب بیت تبدیل کنیم نمیدونم کی باید تبدیل بشن چه وقتی؟

  یه سوال دیگه توی درنگ دورانی و استوانه جویی ک بعضی بارها دو آر میشه این محاسبه اش چه جوره خواهش میکنم
  جوابمو توی ایمیلم بدین منتظرم افرین

  پاسخ
  • 3 ژانویه 2015 در14:36
   پیوند یکتا

   سلام! O.o اینا دیگه چین؟ 😀 متاسفانه درباره اینجور مباحث پیشرفته چیز زیادی نمیدونم. فقط در حد اینکه درنگ دورانی و … (به صورت ابتدایی) چی هستن میدونم واسه همین جواب دادن بهشون خارج از توان منه. فکر کنم واسه کارشناسی اینارو میخونن، درسته؟ به هر حال، شرمنده.

   پاسخ
 • 31 ژانویه 2015 در08:21
  پیوند یکتا

  اصلاح متن:
  با توجه به این که در هر بلوک فقط یک کیلوبایت ذخیره می‌شود درحالی که ظرفیت هر یک از آن‌ها ۶۴ کیلوبایت است، در نتیجه از هر بلوک ۶۵!! کیلوبایت غیرقابل استفاده باقی می‌ماند.(63 کیلوبایت غیرقابل استفاده است)

  پاسخ
 • 4 فوریه 2015 در22:41
  پیوند یکتا

  سلام واقعا شرمنده نمیدونستم مشکلمو کجا بگم واس همین اینجا گفتم
  من روی لپ تاپ ویندوز 8 میخوام vmware رو نصب کنم اما هنگام نصب یک مقدار که مانده نصب تمام شود گیر میکند و هیچ اتفاق خاصی نمی افتد هم نسخه 10 و 11 هر دو همین مشکل رو داشتم

  پاسخ
  • 5 فوریه 2015 در00:33
   پیوند یکتا

   سلام، دشمنتون شرمنده. پیشنهاد میکنم سوالتونو در انجمن رسمی vmware بپرسید. اونجا متخصصان زیادی وجود داره و به احتمال زیاد بتونن مشکلتونو حل کنن. اینم آدرسش: {انجمن vmware}

   پاسخ
    • 5 فوریه 2015 در18:09
     پیوند یکتا

     بله درسته. متاسفانه آی پی های ایران رو بلاک کردن به دلیل تحریم ها. میتونید از فروم های فارسی استفاده کنید کافیه “انجمن تخصصی vmware” رو جستجو کنید.

     پاسخ
 • 16 مارس 2015 در17:54
  پیوند یکتا

  سلام چرا وقتی فایل سیستمو از بوت سکتور حذف میشود پارتیشن فرمت میخواد و ظرفیت پارتیشن صفر 0 میشود

  پاسخ
  • 17 مارس 2015 در02:29
   پیوند یکتا

   سلام. تاحالا این کار رو امتحان نکردم ولی قاعدتا باید همچین مشکلی هم پیش بیاد چون فایل سیستمه که فایل ها و فولدر ها رو مدیریت و سازماندهی میکنه.

   پاسخ
 • 18 مارس 2015 در12:13
  پیوند یکتا

  سلام وقتی فایل سیستم پارتیشن و mbr حذف میشن این نرم افزار های ریکاوری چچوری پارتیشن های حذف شده را بر مگردانند؟

  پاسخ
  • 18 مارس 2015 در23:13
   پیوند یکتا

   سلام. دوست عزیز شما یه کتابخونه رو فرض کنید که پر از کتابه و طبق یه استانداردی لیست و طبقه بندی شده. حالا اگه حتی اون لیست و نظم رو نداشته باشیم، با جستجوی تک تک فضای کتابخونه، میتونیم کتاب ها رو پیدا کنیم. برنامه های ریکاوری هم اینجوری کار میکنن برای مثال طبق هدرهاشون فایل ها رو یکی یکی پیدا میکنن. مثلا لینک زیر رو ببینید برای فرمت gif:
   http://www.onicos.com/staff/iz/formats/gif.html

   پاسخ
  • 19 مارس 2015 در20:11
   پیوند یکتا

   مشخصه های هر فرمت با اون یکی فرق داره. یعنی با استفاده از اون میتونیم بفهمیم که فلان فایل JPG ـه یا MP4 و … و یه سری اطلاعات دیگه درباره فایل.

   پاسخ
 • 19 مارس 2015 در17:40
  پیوند یکتا

  ایا فایل سیستم جدول فایل رو مدیریت میکنه یا جدول فایل بحث جداست؟

  پاسخ
  • 19 مارس 2015 در20:14
   پیوند یکتا

   بله جدول فایل ها (File Table) رو هم مدیریت میکنه.

   پاسخ
 • 20 مارس 2015 در14:34
  پیوند یکتا

  سلام این متادیتا های فایل که توی سریرگ فایل یاهمون header file هستش اینها در جدول فایل هم هستش یا نه؟ راستی عیدت هم مبارک

  پاسخ
  • 21 مارس 2015 در19:20
   پیوند یکتا

   سلام، عید شما هم مبارک. متادیتا فایل ها رو فایل سیستم مدیریت میکنه و تو هدر فایل ها ذخیره نمیشه. تو هدر صرفا اطلاعات مربوط به نوع فایل وجود داره. مثلا فرمت فایل PNG تو همه فایل هاش سه بایت دوم تا چهارم نشان 50 4E 47 (از راست به چپ بخونید) وجود داره که کلمه PNG رو میسازه و اگه با یه ویرایشگر هگز یه فایل png رو باز کنید، این سه تا نشون رو میبینید اگه هم با یه برنامه مثل نوتپد باز کنید کلمه PNG رو اولش میبینید. هدر هر فرمت با اون یکی فرق میکنه البته هدر ممکنه شامل چندین فلگ مختلف باشه.

   پاسخ
 • 24 مارس 2015 در18:44
  پیوند یکتا

  سلام فایل وقتی حذف میشه تو جدول فایل دقیقا کدوم قسمت مقدارش پاک میشه چون تو جدول فایل.
  مشخصه های مختلف فایل ذخیره میشه

  پاسخ
  • 24 مارس 2015 در20:11
   پیوند یکتا

   کل ردیف مربوط به فایل. البته اینو بگم که با اینکه ممکنه مشخصات فایل از فایل تیبل حذف بشه ولی خود فایل از روی حافظه پاک نشده باشه.

   پاسخ
 • 25 مارس 2015 در15:35
  پیوند یکتا

  سلام این HPA و SA یا همون ناحیه سرویس چی هستش

  پاسخ
  • 25 مارس 2015 در20:39
   پیوند یکتا

   سلام، در این باره اطلاعی ندارم.

   پاسخ
 • 25 مارس 2015 در19:44
  پیوند یکتا

  سلام ببخشید من هی سوال میکنم ولی من تو سایتها در مورد ادرس دهی سکتور ها هارد همون lba – chs
  تحقیق کردم ولی هر کدوم یه جوری می نویسن
  می خواستم بدونم در مورد این دو روش توضیح بدین متشکرم

  پاسخ
  • 25 مارس 2015 در21:31
   پیوند یکتا

   سلام. دقیقا تو کدوم قسمتش مشکل دارین؟ چون توضیح دادن این دوتا نیاز به یه پست جداگانه داره و خیلی طول میکشه. به صورت خلاصه:
   chs نحوه آدرس دهی قدیمی بود که یک سکتور مشخص بر اساس سه تا معیار مشخص میشد یکی سیلندر (جایی که همه هد ها اونجا هستن، چون هد ها با هم حرکت میکنن هر چندتا هم که باشن – نامگذاری: 0 تا 1023. شماره 0 یعنی گوشه ای ترین دایره روی پلترها و 1023 یعنی نزدیک ترین دایره به مرکز همه پلترها) دومی هد (چون معمولا هر پلتر 2 تا هد داره، یکی پایینش و یکی بالاش، پس تعداد هد ها برابر پلترها ضربدر 2 میشه – از 0 شروع میشه تا آخر) و سومی شماره سکتور موجود در یک دایره روی پلتر (از 1 شروع میشه تا 63). یعنی سکتوری که در chs بصورت 0/0/1 مشخص میشه، اولین سکتور موجود در اولین هد (بالای پلتر اولی) و اولین سیلندر میشه. یا مثلا سکتور 1023/3/63 میشه آخرین سکتور دایره (که بهش میگن ترک Track) که روی هد چهارم (یعنی پایین پلتر دوم) هستش و همون دایره هم تو سیلندر 1023 یعنی نزدیک ترین دایره به مرکزه.
   تو LBA هم میان طبق یه فرمولی همین آدرس دهی ها رو به یک عدد ساده تبدیل میکنن یعنی سکتور 0/0/1 در lba میشه سکتور 0 (چون lba از شروع میشه).

   پاسخ
   • 29 مارس 2015 در15:58
    پیوند یکتا

    سکتور در تراک از 1 شروع میشه تا 63 نه از صفر طبق فرموده خودتان که سکتورها در chs از 1 شروع میشه

    پاسخ
 • 25 مارس 2015 در22:36
  پیوند یکتا

  درسته ولی این lba مخفف logical block adress هست بلوک هم میشه همون cluster این یعنی ادرس دهی کلاستر

  پاسخ
  • 26 مارس 2015 در01:53
   پیوند یکتا

   با این که نوشته block ولی در واقع سکتورها رو شماره گذاری میکنه:
   “In the LBA addressing scheme, sectors are numbered as integer indexes”
   برای مثال میدونیم که 0/0/3 سکتور سومه. با تبدیل این به lba میشه LBA 2 که یعنی همون سکتور سومه نه کلاستر طبق فرمول زیر:
   LBA = (Cylinder × HeadsPerCylinder + Head) × SectorsPerTrack + Sector – 1
   کلاستر از چندین سکتور تشکیل میشه یعنی مثلا LBA0 تا LBA5

   پاسخ
  • 27 مارس 2015 در01:37
   پیوند یکتا

   خب از همون مثالی که زدم استفاده کنید! البته باید برخی از مشخصاش مثل سکتور های هر ترک و … مشخص باشه. کافیه جایگذاریش کنید!

   پاسخ
 • 26 مارس 2015 در17:11
  پیوند یکتا

  تو پست قبلی گفتین شروع سکتورها در متد chs از 0 شروع میشه تا 63 پس چرا نوشتین 0/0/1 سکتور اول میشه سکتور اول میشه 0/0/0

  پاسخ
  • 27 مارس 2015 در01:35
   پیوند یکتا

   سلام. هد ها و سیلندر ها از 0 شروع میشه تا آخر ولی سکتور ها در chs از 1 شروع میشه تا 63 برعکس lba که از 0 شروع میشه.

   پاسخ
 • 27 مارس 2015 در13:27
  پیوند یکتا

  سلام سوالی کرده بودم درباره حذف فایل من یه فایلی رو حذف کردم ولی با نرم افزار hex disk editor وقتی تو جدول فایل جستجو کردم مشخصات اون فایل در جدول بود شما گفتین مشخصات فایل از جدول حذف میشه خودتان یه ازمایشی بکنید

  پاسخ
  • 29 مارس 2015 در03:04
   پیوند یکتا

   خب بالاخره طبق یه استانداردی این تعداد هد رو حداکثر تعداد هد های موجود در یک هارد دیسک اعلام کردن. البته 256 تا هست که در chs از 0 تا 255 شماره گذاری میشه و 255 امی هم یکم با کامپیوتر های “سازگار IBM” ناسازگاره 😀 پس عملا 255 تا هد قابل استفاده میشه بجای 256 تا. اگه هد ها رو تقسیم بر 2 کنیم هم تعداد پلترها برای هر هارد دیسک بدست میاد.

   پاسخ
 • 28 مارس 2015 در18:25
  پیوند یکتا

  سلام این متادیتا دایرکتوری و نام فایل که گفتین اجزای سازنده فایل سیستم میباشد چون من در ویکی پدیا زدم نوشته بود ساختار فایل سیستم دایرکتوری میباشد

  پاسخ
  • 29 مارس 2015 در03:07
   پیوند یکتا

   خب “اجزا” و “ساختار” که زیاد فرقی ندارن با هم 😀

   پاسخ
 • 29 مارس 2015 در10:41
  پیوند یکتا

  سلام منظورم اینه که ایا متادیتاها و دایرکتوری ها فایل سیستم رو درست میکنند یعنی اجزای سازنده فایل سیستم متادیتاها و دایرکتوری هستش اینو من از ویکی پدیا گرفتم

  Directory (computing), or folder, a file system structure in which to store computer files

  پاسخ
 • 30 مارس 2015 در09:04
  پیوند یکتا

  سلام شما یه جایی نوشته بودید فایل سیستم متادیتا ها رو ایجاد میکنه

  پاسخ
  • 31 مارس 2015 در10:43
   پیوند یکتا

   سلام. بله سیستم فایل هم متادیتاهایی برای خودش داره. میتونید لیستشو اینجا ببینید:
   http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_file_systems#Metadata
   به صورت عمومی، متادیتا به داده هایی گفته میشه که درباره یه داده دیگه هستش. مثلا کتابخونه ها متادیتا (لیست اطلاعات) دارن، خود فایل ها، فایل سیستم و … .

   پاسخ
 • 1 آوریل 2015 در10:57
  پیوند یکتا

  سلام تو نرم افزار های ریکاوری یه بخشی هست که انواع فایل سیستم توش هست اینا به چه منطوری است

  پاسخ
  • 1 آوریل 2015 در12:36
   پیوند یکتا

   سلام. خب ممکنه اون برنامه به فایل تیبل فایل سیستم های انتخاب شده مراجعه میکنه اول.

   پاسخ
 • 1 آوریل 2015 در14:30
  پیوند یکتا

  وقتی فایل حذف میشه ایا متادیتاهاش هم حذف میشه چون داده اصلی فایل رو هارد میمونه

  پاسخ
  • 2 آوریل 2015 در06:10
   پیوند یکتا

   درباره متادیتاهای فایل این که حذف میشن یا نه نمیدونم ولی مال فایل سیستم حذف میشن. کاری نداره یه امتحانی بکنید و نتیجه رو به منم بگید.

   پاسخ
 • 2 آوریل 2015 در19:57
  پیوند یکتا

  سلام این سه تا گزینه که تو بالا گفتین منظورم نام فایل پوشه و متادیتا اینا رو فایل سیستم درست میکنه یاقبل از ایجاد فایل سیستم اینا ایجاد شده بودن

  پاسخ
 • 8 آوریل 2015 در13:58
  پیوند یکتا

  سلام درایور فایل سیستم تو قسمت ویندوز دایرکتوری drivers چی هستش ؟

  پاسخ
  • 8 آوریل 2015 در15:50
   پیوند یکتا

   سلام. پیش از همه چیز درایور fs_rec.sys میاد فایل سیستم رو با توجه به نشانه هایی که برای هر فایل سیستم مجزا هست تشخیص میده. مثلا برای NTFS امضای ‘ NTFS’ و برای FAT هم 0xe9 یا 0xeb یا 0x49 هست. بعد درایور فایل سیستم رو لود میکنه. مثلا برای فایل سیستم NTFS درایور ntfs.sys و برای FAT هم fastfat.sys. به این ترتیب میشه فایل سیستم های اضافی رو هم نصب کرد روی سیستم.
   در کتاب inside windows server 2003 صفحه 801 نوشته شده.

   پاسخ
 • 9 آوریل 2015 در12:36
  پیوند یکتا

  این درایور هنگام بوت سیستم عامل در کدوم قسمت لود میشه یعنی وقتی بوت لودر اجرا میشه لود میشه

  پاسخ
  • 9 آوریل 2015 در15:14
   پیوند یکتا

   درباره file system recognizer مطالعه کنید.

   پاسخ
 • 12 آوریل 2015 در15:05
  پیوند یکتا

  سلام متادیتاهها داخل داده های خود فایل هستش یا بصورت مجزا هستش

  پاسخ
  • 13 آوریل 2015 در13:22
   پیوند یکتا

   سلام. توی کامنت های قبلی توضیح داده شده. اگه منظور از متادیتای فایل هدرهای فایل باشن، توی خود فایل ذخیره میشن. یعنی هدرهایی که مشخص میکنه فلان فایل چی هستش و همچین هدرهایی. ولی اگه منظور متادیتاهای واقعی فایل باشن یعنی اسم فایل، حجمش، زمان ایجاد و … ، این اطلاعات بر روی فایل سیستم به صورت مجزا ذخیره میشن.

   پاسخ
 • 14 آوریل 2015 در00:11
  پیوند یکتا

  سلام این متادیتاهای واقعی فایل میگین در کجای فایل سیستم قرار داره چون این متادیتاهها در جدول فایلها هم وجود داره

  پاسخ
  • 14 آوریل 2015 در01:12
   پیوند یکتا

   خب شاهین جان جدول فایل هم قسمتی از فایل سیستمه دیگه!

   پاسخ
 • 14 آوریل 2015 در11:04
  پیوند یکتا

  درسته وفتی یه فایلی رو حذف میکنی مشخصاتش از جدول فایل حذف میشه و وقتی با نرم افزار ریکاوری اسکن میکنی به فرموده خودتان از طریق فایل هدر های فایل ریکاوری میکنه تو نرم افزار ریکاوری فایلی که برمیگرده متادیتاهاش اصلی فایل هم با خودش میاره اگه متادیتاها اصلی فایل در فایل سیستم بصورت مجزا هست پس چرا فایل سیستم هم اگه نباشه باز هم نرم افزار ریکاوری میتونه این متادیتاها رو ریکاوری کنه

  پاسخ
  • 14 آوریل 2015 در18:01
   پیوند یکتا

   نه، متادیتا های اصلی فایل رو دیگه نمیاره. مثلا دیگه نمیشه فهمید فایل چه زمانی ایجاد شده، نام اصلی فایل از بین میره و … . Easy Recovery رو امتحان کنید 🙂

   پاسخ