HDDSSDWindowsسیستم عاملفرمت ها

سیستم فایل (File System) چیست؟

سیستم فایل (File System) الگویی است که برای ذخیره، بازیابی و سازماندهی فایل‌ها و داده‌ها بر روی حافظه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سیستم فایل چیست؟

سیستم فایل (File System) یا فایل سیستم الگویی است که برای ذخیره، بازیابی و سازماندهی فایل‌ها و داده‌ها بر روی حافظه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. می‌دانیم که مجموعه‌ای از داده‌ها یک فایل را بوجود می‌آورند. فایل چیزی است که توسط سیستم فایل ایجاد می‌شود؛ یعنی داده‌های مشخص توسط سیستم فایل به بخش یا بخش‌های مجزایی تبدیل می‌شوند که این بخش‌ها درواقع همان فایل‌هایی هستند که ما می‌شناسیم. تمامی الگویی که برای این سازماندهی مورد استفاده قرار می‌گیرد سیستم فایل نامیده می‌شود.

سیستم عامل‌ها در فرایند ذخیره سازی، بازیابی یا سازماندهی فایل‌ها و داده‌ها از یک سیستم فایل استفاده می‌کنند. درواقع سیستم فایل مانند یک کتاب داری است که صفحات بدون نام و نشان (داده‌ها) را در جلدهای مخصوص خود قرار داده و کتاب‌ها (فایل‌ها) را بوجود می‌آورد. سپس این کتاب‌ها را در قفسه‌های (پوشه‌ها) مخصوص خود در کتابخانه (حافظه) قرار می‌دهد.

 

چرا وجود یک سیستم فایل ضروری است؟

تصاویر، ویدئوها، اسناد و درکل تمامی فایل‌هایی که بر روی حافظه کامپیوتر خود دارید توسط یک فایل سیستم اداره می‌شوند. برای این که به اهمیت وجود یک فایل سیستم در فرایند ابتدایی ذخیره سازی و بازیابی پی ببرید دو حالت زیر را در نظر بگیرید. به علاوه سه فایل با نام و محتوای زیر داریم:

نام فایل محتوی فایل
Text1 VsyB2GI
Text2 ۷s2Ullu
Text3 ay53e8yH

 

 • ذخیره و بازیابی بدون فایل سیستم

بدون یک سیستم فایل، داده‌ها فقط بر روی حافظه ذخیره می‌شوند. در این حالت چیزی به نام فایل وجود نخواهد داشت چون تمامی داده‌ها به صورت پشت سرهم قرار خواهند گرفت که هیچ اطلاعاتی از بیت شروعی یا بیت پایانی فایل وجود نخواهد داشت؛ یعنی یکی از اصول پایه‌ای بازیابی فایل در دست نخواهد بود. برای مثال فرض کنید همان کتاب دارمان فقط صفحات را درون قفسه نگه داری می‌کند درحالی که هیچ نشانه‌ای وجود نخواهد داشت که اولین و آخرین صفحه کتاب در کجا قرار دارند.

برای درک بهتر فرض کنید سه فایل بالا را ذخیره می‌کنیم. به یاد داشته باشید که در این فرایند از هیچ سیستم فایلی استفاده نشده است؛ بنابراین ابتدا و انتهای فایل‌ها مشخص نمی‌شوند:

فایل سیستم چیست

همانطور که می‌بینید داده‌های ما به خوبی بر روی حافظه ذخیره شده اند. حال اگر بخواهید فایل Text2 را بازیابی کنیم چه؟ درحالی که از محل قرارگیری اولین داده این فایل (یعنی عدد ۷، در مکان شماره ۸) و آخرین آن (یعنی حرف u کوچک، در مکان شماره ۱۴) یا طول داده‌ها (۷ کاراکتر) اطلاعی نداریم، غیر ممکن است که بتوانیم فایل مورد نظر را به درستی بازیابی کنیم؛ بنابراین حتی اسم فایل‌ها نیز مشخص نخواهند بود.

 • ذخیره و بازیابی توسط فایل سیستم

حال فرض کنید که همان فایل‌ها را با استفاده از یک فایل سیستم ذخیره می‌کنیم؛ بنابراین ابتدا و انتهای فایل مشخص شده است. (البته درصورت ناپیوسته بودن داده‌های فایل مکان داده‌های جدا نیز مشخص می‌شود):

فایل سیستم چیست

همانطور که می‌بینید داده‌های ما به خوبی بر روی حافظه ذخیره شده اند و با توجه به مشخص بودم محل ابتدا، انتها و طول مجموعه داده‌ها، فایل‌ها به صورت کامل و صحیح در دسترسی خواهند بود. به همین دلیل متادیتای فایل در دسترس بوده و نام و کلیه خصوصیات آن نیز قابل مشاهده خواهند بود. برای مثال در فایل Text2 به توجه به مشخص بودن ابتدا (مکان شماره ۸) و طول آن (۷ کاراکتر)، محتوای آن به درستی بازیابی خواهد شد؛ یعنی عبارت “۷s2Ullu” را خواهیم داشت.

 

مدیریت حافظه در سیستم فایل:

یکی از وظایف اصلی سیستم فایل یا فایل سیستم مدیریت و سازماندهی فضا (Space Management) و حافظه ذخیره سازی است. برای عملکرد بهینه تر (از نظر سرعت و کارایی)، داده‌های مربوط به هر فایل در سیستم فایل‌ها در بلوک‌های (Clusters) اختصاص داده شده با اندازه‌های معین (Allocation Size) که سکتورهای فیزیک را شامل می‌شوند، ذخیره می‌شوند. این بلوک‌ها هنگام ساخته شدن سیستم فایل (وقتی که حافظه‌ای را فرمت می‌کنیم) پاک شده، سپس طبق اندازه تعیین شده ساخته می‌شوند. برای مثال ما حافظه‌ای با حجم ۶۱۴۴ بایت داریم که می‌خواهیم بلوک‌های ۲۰۴۸ بایتی بسازیم بنابراین ۶۱۴۴/۲۰۴۸ = ۳ بلوک خالی خواهیم داشت که تمامی حجم حافظه را شامل می‌شوند:

فایل سیستم چیست

هنگام ذخیره سازی، ممکن است سایز فایل مورد نظر از اندازه بلوک کمتر باشد (برای مثال فایل Picture.jpg با حجم ۱۲۰۰ بایت)، در این حالت به صورت انفرادی در بلوک اختصاصی خود ذخیره می‌شود و در همان بلوک ۸۴۸ بایت فضای غیرقابل استفاده باقی خواهد ماند:

فایل سیستم چیست

اما درصورتی که بیشتر یا برابر اندازه بلوک‌ها باشند (برای مثال فایل Doc.txt با حجم ۳۰۰۰ بایت)، به قسمت‌های مختلف، دقیقاً به اندازه بلوک‌ها، تقسیم شده و در آن ذخیره می‌شوند؛ یعنی یک بلوک کامل و یک بلوک شامل ۹۵۲ بایت که ۱۰۹۶ بایت آن غیرقابل استفاده خواهد شد:

فایل سیستم چیست

فضاهای خالی درون بلوک‌هایی که به صورت کامل خالی نیستند، غیرقابل استفاده است. یعنی آن بلوک فرقی با یک بلوک کاملاً پرشده ندارد و همان حجم (۲۰۴۸ بایت) را از حافظه خواهد گرفت. برای مثال درصورتی که هر دو فایل بالا (فایل Picture.jpg با حجم ۱۲۰۰ بایت و فایل Doc.txt با حجم ۳۰۰۰ بایت) را بر روی حافظه ذخیره کنیم وضعیت بلوک‌ها به این ترتیب خواهد بود:

فایل سیستم چیست

با این حال حجم ظرفیت کامل این حافظه ۶۱۴۴ بایتی کامل شده درحالی که فقط ۴۲۰۰ بایت آن را استفاده کرده ایم و ۱۹۴۴ بایت آن به صورت غیرقابل استفاده درآمده است. بر روی سیستم عامل ویندوز، ۶۱۴۴ سایز روی دیسک (Size on disk) و ۴۲۰۰ سایز (Size) نام گذاری شده است.

برای درک بهتر Allocation size، فرض کنید شما یک کامیون باری (همان حافظه مورد نظر) دارید که محل نگه داری بار (ظرفیت حافظه) آن به صورت ثابت، ۳۲ مترمربع است. شما اجازه دارید تا بارتان (فایل‌ها) را با جعبه‌هایی (بلوک‌ها) با اندازه‌هایی (Allocation size) که به صورت کامل محل بار را پوشش دهد، حمل کنید. درحالی که بار شما انواع مایعات (فایل‌های مختلف) است، فقط می‌توانید در یک جعبه یک نوع مایع را بریزید که ممکن است یکی تا نصف پر شود و یک مایع دیگر یک جعبه و نیم نیاز داشته باشد.

به این ترتیب باید در انتخاب اندازه بلوک‌ها (Allocation unit size یا Cluster Size) در حافظه مورد نظرتان دقت کنید تا فضای حافظه بیهوده تلف نشود. برای فایل‌های بزرگ اندازه‌های بیشتر و برای فایل‌های کوچگ اندازه‌های کوچکتری در نظر بگیرید. شاید به نظر بیاید که هرچه اندازه این بلوک‌ها کوچک تر باشند، فضای بهینه تری برای ذخیره سازی در اختیار دارید. این حرف درست است اما انتخاب اندازه کوچک می‌تواند مشکلاتی از جمله سرریزی Overhead را همراه داشته باشد که در این صورت نگه داشتن فایل‌ها ریسک بالایی است.

برای نشان دادن اهمیت Allocation unit size، آزمایشی انجام دادیم که در آن ۱۰۰۰۰ فایل ۱۰۲۴ بایتی ساخته و درون یک حافظه ۸ گیگابایتی با اندازه بلوک‌ها ۶۴کیلوبایتی توسط فایل سیستم FAT32 ذخیره کردیم:

فایل سیستم چیست

 

با توجه به این که در هر بلوک فقط یک کیلوبایت ذخیره می‌شود درحالی که ظرفیت هر یک از آن‌ها ۶۴ کیلوبایت است، در نتیجه از هر بلوک ۶۳ کیلوبایت غیرقابل استفاده باقی می‌ماند. که در مجموع بیش از ۶۱۵ مگابایت فضای غیرقابل استفاده و درواقع “پوچ” بر روی حافظه ذخیره می‌شود. درحالی که حجم کل فایل‌ها فقط حدود ۱۰ مگابایت است. یعنی حدود ۱.۵% حجم کل ذخیره شده!

فایل سیستم چیست

 

مدیریت فضاهای ناپیوسته در سیستم فایل:

داده‌های مربوط به یک فایل یا فضا‌های خالی روی حافظه ممکن است به صورت پیوسته در کنار یکدیگر قرار نداشته باشند در این صورت نحوه قرارگیری آن‌ها بر روی حافظه، ناپیوسته (Fragment) باشد. این گونه قرارگیری در حافظه‌های الکتریکی مانند SSDها ممکن است مشکل چندانی بوجود نیاورد اما بر روی حافظه‌های مکانیکی مانند هارد دیسک‌ها، سرعت خواندن و نوشتن را به صورت قابل توجهی پایین می‌آورد. دلیل آن هم این است که مثلاً در هارد دیسک‌ها، قسمت بازوی مکانیکی هارد باید Head را به قسمت‌های مختلف Platter هدایت کند و در نتیجه زمان بیشتری لازم است تا یک فایل به صورت کامل خوانده یا نوشته شود.

به همین دلیل فایل سیستم‌ها قابلیت پیوسته کردن فایل‌ها و فضاهای خالی را دارند که به این عمل Defragment (دیفراگمنت) گفته می‌شود که سکتورهای فایل را به صورت ترتیبی مرتب کرده یا فضاهای خالی را پشت سر هم قرار می‌دهد.. ناپیوسته شدن فایل‌ها یا فضاهای خالی ممکن است به دلایلی مانند حذف شدن، گسترده یا فشرده شدن، اضافه شدن فایل و … انجام گیرد.

 

خصوصیات مهم فایل سیستم:

سیستم فایل برای شناسایی آسان تر فایل و خصوصیات و ویژگی‌های آن امکاناتی را در اختیار می‌گذارد که از مهمترین آن‌ها عبارت اند از:

 • Filename

به زبان ساده، نام و مسیر فایل. طول رشته‌های مربوط به نام و پسوند در فایل سیستم‌های گوناگون دارای محدودیت‌های مختلفی هستند. {نام گذاری استاندارد مسیر فایل‌ها}

 • Directory

به زبان ساده، پوشه‌هایی که همگی با آن‌ها آشنا هستیم. فایل سیستم‌ها معمولاً برای دسته بندی فایل‌ها دارای پوشه هستند. به این ترتیب امکان گروهی کردن فایل‌ها را به کاربران می‌دهند.

 • Metadata

سیستم فایل‌ها امکان دسترسی به سایر ویژگی‌ها فایل مانند حجم، زمان ایجاد و تغییر و … را توسط Metadataهای فایل به سیستم عامل و کاربران می‌دهند.

در تصویر زیر که توسط نرم افزار متن باز WinDirStat تهیه شده است، به صورت مجازی نحوه آرایش فایل‌ها و فولدرها (خطوط مستطیلی) را می‌توانید ببینید:

فایل سیستم چیست

 

انواع فایل سیستم‌ها:

فایل سیستم‌ها بسته به نوع کاربرد انواع مختلفی دارند که عبارت اند از:

 • (File Allocation Table (FAT (عمومی ترین و تقریباً رایج ترین فایل سیستم که دارای نسخه‌های مختلفی است)
 • (New Technology File System (NTFS (فایل سیستم مورد استفاده در ویندوزهای خانواده NT به بعد)
 • (Extended filesystem (EXT (فایل سیستم رایج در سیستم عامل لینوکس که نسخه‌های مختلفی دارد)
 • (Extended File Allocation Table (exFAT
 • (Resilient File System (ReFS

و… .

نکته: فایل سیستم‌های رایج در پست‌های بعدی به صورت کامل توضیح داده خواهند شد.

امیررضا نصیری

امیررضا هستم، دانشجوی ارشد نرم‌افزار و مدیر بایت گیت و دلیکس. عاشق کامپیوتر و هر چی که بهش ربط داره! دوست دارم همه چیزو یاد بگیرم و اونا رو یاد بدم. امیدوارم از مطالب سایت استفاده کنید و لذت ببرید. » بیشتر آشنا شوید!

نوشته های مشابه

۱۰۱ دیدگاه

 1. سلام ببخشید سوال من اینه چه زمانی توی درس ذخیره حالا چه برای بدست اوردن گپ چه برای بدست اوردن درنگ دورانی یا استوانه جویی باید بایت رو ب بیت تبدیل کنیم نمیدونم کی باید تبدیل بشن چه وقتی؟

  یه سوال دیگه توی درنگ دورانی و استوانه جویی ک بعضی بارها دو آر میشه این محاسبه اش چه جوره خواهش میکنم
  جوابمو توی ایمیلم بدین منتظرم افرین

  1. سلام! O.o اینا دیگه چین؟ 😀 متاسفانه درباره اینجور مباحث پیشرفته چیز زیادی نمیدونم. فقط در حد اینکه درنگ دورانی و … (به صورت ابتدایی) چی هستن میدونم واسه همین جواب دادن بهشون خارج از توان منه. فکر کنم واسه کارشناسی اینارو میخونن، درسته؟ به هر حال، شرمنده.

 2. اصلاح متن:
  با توجه به این که در هر بلوک فقط یک کیلوبایت ذخیره می‌شود درحالی که ظرفیت هر یک از آن‌ها ۶۴ کیلوبایت است، در نتیجه از هر بلوک ۶۵!! کیلوبایت غیرقابل استفاده باقی می‌ماند.(63 کیلوبایت غیرقابل استفاده است)

 3. سلام واقعا شرمنده نمیدونستم مشکلمو کجا بگم واس همین اینجا گفتم
  من روی لپ تاپ ویندوز 8 میخوام vmware رو نصب کنم اما هنگام نصب یک مقدار که مانده نصب تمام شود گیر میکند و هیچ اتفاق خاصی نمی افتد هم نسخه 10 و 11 هر دو همین مشکل رو داشتم

  1. سلام، دشمنتون شرمنده. پیشنهاد میکنم سوالتونو در انجمن رسمی vmware بپرسید. اونجا متخصصان زیادی وجود داره و به احتمال زیاد بتونن مشکلتونو حل کنن. اینم آدرسش: {انجمن vmware}

    1. بله درسته. متاسفانه آی پی های ایران رو بلاک کردن به دلیل تحریم ها. میتونید از فروم های فارسی استفاده کنید کافیه “انجمن تخصصی vmware” رو جستجو کنید.

 4. سلام چرا وقتی فایل سیستمو از بوت سکتور حذف میشود پارتیشن فرمت میخواد و ظرفیت پارتیشن صفر 0 میشود

  1. سلام. تاحالا این کار رو امتحان نکردم ولی قاعدتا باید همچین مشکلی هم پیش بیاد چون فایل سیستمه که فایل ها و فولدر ها رو مدیریت و سازماندهی میکنه.

 5. سلام وقتی فایل سیستم پارتیشن و mbr حذف میشن این نرم افزار های ریکاوری چچوری پارتیشن های حذف شده را بر مگردانند؟

  1. سلام. دوست عزیز شما یه کتابخونه رو فرض کنید که پر از کتابه و طبق یه استانداردی لیست و طبقه بندی شده. حالا اگه حتی اون لیست و نظم رو نداشته باشیم، با جستجوی تک تک فضای کتابخونه، میتونیم کتاب ها رو پیدا کنیم. برنامه های ریکاوری هم اینجوری کار میکنن برای مثال طبق هدرهاشون فایل ها رو یکی یکی پیدا میکنن. مثلا لینک زیر رو ببینید برای فرمت gif:
   http://www.onicos.com/staff/iz/formats/gif.html

  1. مشخصه های هر فرمت با اون یکی فرق داره. یعنی با استفاده از اون میتونیم بفهمیم که فلان فایل JPG ـه یا MP4 و … و یه سری اطلاعات دیگه درباره فایل.

 6. سلام این متادیتا های فایل که توی سریرگ فایل یاهمون header file هستش اینها در جدول فایل هم هستش یا نه؟ راستی عیدت هم مبارک

  1. سلام، عید شما هم مبارک. متادیتا فایل ها رو فایل سیستم مدیریت میکنه و تو هدر فایل ها ذخیره نمیشه. تو هدر صرفا اطلاعات مربوط به نوع فایل وجود داره. مثلا فرمت فایل PNG تو همه فایل هاش سه بایت دوم تا چهارم نشان 50 4E 47 (از راست به چپ بخونید) وجود داره که کلمه PNG رو میسازه و اگه با یه ویرایشگر هگز یه فایل png رو باز کنید، این سه تا نشون رو میبینید اگه هم با یه برنامه مثل نوتپد باز کنید کلمه PNG رو اولش میبینید. هدر هر فرمت با اون یکی فرق میکنه البته هدر ممکنه شامل چندین فلگ مختلف باشه.

 7. سلام فایل وقتی حذف میشه تو جدول فایل دقیقا کدوم قسمت مقدارش پاک میشه چون تو جدول فایل.
  مشخصه های مختلف فایل ذخیره میشه

  1. کل ردیف مربوط به فایل. البته اینو بگم که با اینکه ممکنه مشخصات فایل از فایل تیبل حذف بشه ولی خود فایل از روی حافظه پاک نشده باشه.

 8. سلام ببخشید من هی سوال میکنم ولی من تو سایتها در مورد ادرس دهی سکتور ها هارد همون lba – chs
  تحقیق کردم ولی هر کدوم یه جوری می نویسن
  می خواستم بدونم در مورد این دو روش توضیح بدین متشکرم

  1. سلام. دقیقا تو کدوم قسمتش مشکل دارین؟ چون توضیح دادن این دوتا نیاز به یه پست جداگانه داره و خیلی طول میکشه. به صورت خلاصه:
   chs نحوه آدرس دهی قدیمی بود که یک سکتور مشخص بر اساس سه تا معیار مشخص میشد یکی سیلندر (جایی که همه هد ها اونجا هستن، چون هد ها با هم حرکت میکنن هر چندتا هم که باشن – نامگذاری: 0 تا 1023. شماره 0 یعنی گوشه ای ترین دایره روی پلترها و 1023 یعنی نزدیک ترین دایره به مرکز همه پلترها) دومی هد (چون معمولا هر پلتر 2 تا هد داره، یکی پایینش و یکی بالاش، پس تعداد هد ها برابر پلترها ضربدر 2 میشه – از 0 شروع میشه تا آخر) و سومی شماره سکتور موجود در یک دایره روی پلتر (از 1 شروع میشه تا 63). یعنی سکتوری که در chs بصورت 0/0/1 مشخص میشه، اولین سکتور موجود در اولین هد (بالای پلتر اولی) و اولین سیلندر میشه. یا مثلا سکتور 1023/3/63 میشه آخرین سکتور دایره (که بهش میگن ترک Track) که روی هد چهارم (یعنی پایین پلتر دوم) هستش و همون دایره هم تو سیلندر 1023 یعنی نزدیک ترین دایره به مرکزه.
   تو LBA هم میان طبق یه فرمولی همین آدرس دهی ها رو به یک عدد ساده تبدیل میکنن یعنی سکتور 0/0/1 در lba میشه سکتور 0 (چون lba از شروع میشه).

   1. سکتور در تراک از 1 شروع میشه تا 63 نه از صفر طبق فرموده خودتان که سکتورها در chs از 1 شروع میشه

 9. درسته ولی این lba مخفف logical block adress هست بلوک هم میشه همون cluster این یعنی ادرس دهی کلاستر

  1. با این که نوشته block ولی در واقع سکتورها رو شماره گذاری میکنه:
   “In the LBA addressing scheme, sectors are numbered as integer indexes”
   برای مثال میدونیم که 0/0/3 سکتور سومه. با تبدیل این به lba میشه LBA 2 که یعنی همون سکتور سومه نه کلاستر طبق فرمول زیر:
   LBA = (Cylinder × HeadsPerCylinder + Head) × SectorsPerTrack + Sector – 1
   کلاستر از چندین سکتور تشکیل میشه یعنی مثلا LBA0 تا LBA5

  1. خب از همون مثالی که زدم استفاده کنید! البته باید برخی از مشخصاش مثل سکتور های هر ترک و … مشخص باشه. کافیه جایگذاریش کنید!

 10. تو پست قبلی گفتین شروع سکتورها در متد chs از 0 شروع میشه تا 63 پس چرا نوشتین 0/0/1 سکتور اول میشه سکتور اول میشه 0/0/0

  1. سلام. هد ها و سیلندر ها از 0 شروع میشه تا آخر ولی سکتور ها در chs از 1 شروع میشه تا 63 برعکس lba که از 0 شروع میشه.

 11. سلام سوالی کرده بودم درباره حذف فایل من یه فایلی رو حذف کردم ولی با نرم افزار hex disk editor وقتی تو جدول فایل جستجو کردم مشخصات اون فایل در جدول بود شما گفتین مشخصات فایل از جدول حذف میشه خودتان یه ازمایشی بکنید

  1. خب بالاخره طبق یه استانداردی این تعداد هد رو حداکثر تعداد هد های موجود در یک هارد دیسک اعلام کردن. البته 256 تا هست که در chs از 0 تا 255 شماره گذاری میشه و 255 امی هم یکم با کامپیوتر های “سازگار IBM” ناسازگاره 😀 پس عملا 255 تا هد قابل استفاده میشه بجای 256 تا. اگه هد ها رو تقسیم بر 2 کنیم هم تعداد پلترها برای هر هارد دیسک بدست میاد.

 12. سلام این متادیتا دایرکتوری و نام فایل که گفتین اجزای سازنده فایل سیستم میباشد چون من در ویکی پدیا زدم نوشته بود ساختار فایل سیستم دایرکتوری میباشد

 13. سلام منظورم اینه که ایا متادیتاها و دایرکتوری ها فایل سیستم رو درست میکنند یعنی اجزای سازنده فایل سیستم متادیتاها و دایرکتوری هستش اینو من از ویکی پدیا گرفتم

  Directory (computing), or folder, a file system structure in which to store computer files

 14. سلام شما یه جایی نوشته بودید فایل سیستم متادیتا ها رو ایجاد میکنه

  1. سلام. بله سیستم فایل هم متادیتاهایی برای خودش داره. میتونید لیستشو اینجا ببینید:
   http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_file_systems#Metadata
   به صورت عمومی، متادیتا به داده هایی گفته میشه که درباره یه داده دیگه هستش. مثلا کتابخونه ها متادیتا (لیست اطلاعات) دارن، خود فایل ها، فایل سیستم و … .

 15. سلام تو نرم افزار های ریکاوری یه بخشی هست که انواع فایل سیستم توش هست اینا به چه منطوری است

  1. سلام. خب ممکنه اون برنامه به فایل تیبل فایل سیستم های انتخاب شده مراجعه میکنه اول.

 16. وقتی فایل حذف میشه ایا متادیتاهاش هم حذف میشه چون داده اصلی فایل رو هارد میمونه

  1. درباره متادیتاهای فایل این که حذف میشن یا نه نمیدونم ولی مال فایل سیستم حذف میشن. کاری نداره یه امتحانی بکنید و نتیجه رو به منم بگید.

 17. سلام این سه تا گزینه که تو بالا گفتین منظورم نام فایل پوشه و متادیتا اینا رو فایل سیستم درست میکنه یاقبل از ایجاد فایل سیستم اینا ایجاد شده بودن

  1. سلام. پیش از همه چیز درایور fs_rec.sys میاد فایل سیستم رو با توجه به نشانه هایی که برای هر فایل سیستم مجزا هست تشخیص میده. مثلا برای NTFS امضای ‘ NTFS’ و برای FAT هم 0xe9 یا 0xeb یا 0x49 هست. بعد درایور فایل سیستم رو لود میکنه. مثلا برای فایل سیستم NTFS درایور ntfs.sys و برای FAT هم fastfat.sys. به این ترتیب میشه فایل سیستم های اضافی رو هم نصب کرد روی سیستم.
   در کتاب inside windows server 2003 صفحه 801 نوشته شده.

 18. این درایور هنگام بوت سیستم عامل در کدوم قسمت لود میشه یعنی وقتی بوت لودر اجرا میشه لود میشه

  1. سلام. توی کامنت های قبلی توضیح داده شده. اگه منظور از متادیتای فایل هدرهای فایل باشن، توی خود فایل ذخیره میشن. یعنی هدرهایی که مشخص میکنه فلان فایل چی هستش و همچین هدرهایی. ولی اگه منظور متادیتاهای واقعی فایل باشن یعنی اسم فایل، حجمش، زمان ایجاد و … ، این اطلاعات بر روی فایل سیستم به صورت مجزا ذخیره میشن.

 19. سلام این متادیتاهای واقعی فایل میگین در کجای فایل سیستم قرار داره چون این متادیتاهها در جدول فایلها هم وجود داره

 20. درسته وفتی یه فایلی رو حذف میکنی مشخصاتش از جدول فایل حذف میشه و وقتی با نرم افزار ریکاوری اسکن میکنی به فرموده خودتان از طریق فایل هدر های فایل ریکاوری میکنه تو نرم افزار ریکاوری فایلی که برمیگرده متادیتاهاش اصلی فایل هم با خودش میاره اگه متادیتاها اصلی فایل در فایل سیستم بصورت مجزا هست پس چرا فایل سیستم هم اگه نباشه باز هم نرم افزار ریکاوری میتونه این متادیتاها رو ریکاوری کنه

  1. نه، متادیتا های اصلی فایل رو دیگه نمیاره. مثلا دیگه نمیشه فهمید فایل چه زمانی ایجاد شده، نام اصلی فایل از بین میره و … . Easy Recovery رو امتحان کنید 🙂

 21. شما یه فایلی رو حذف کن بعد با نرم افزار rstudio اسکن کن اصلا فایل حذف شده رو برات نشون میده بدون اسکن با علامت ضربدر رو ایکونش شما یه امتحان بکن ببین درسته یا نه

  1. سلام. فعلا نمیتونم تست کنم ولی شما اون درایور رو یه بار فرمت کنید (Quick Format کنید تا فقط فایل سیستم فرمت شه نه کل درایو) بعد با همین برنامه تست کنید. نتیجه رو بگین حتما.

 22. سلام . quick format فقط بخشی از mft رو پاک میکنه ولی mft mirror رو پاک نمیکنه ( mft mirror کپی از 4 رکورد اول MFT اصلی است ) و همچنین Log File فایل ثبت وقایع درایو برای بهبود و بازیابی اطلاعات که همه اینا در فایل‌های سیستمی میباشند . پس وقتی ریکاوری میکنید mft mirror رو با لاگ فایل و جداول دیگر پیدا میکنه که میشه ادرس تمام دیتا های اون پارتیشن و به همون فولدر بندی قبل از فرمت میاره . اما اگر mft mirror و لاگ ها over write بشن دیگه به ادرس فایل ها دسترسی نیست ولی فایل ها روی پلاتر ذخره هستن تا زمانی که فایل دیگری روی اونها over write بشن و اگر فایلی کپی نکنید یا اور رایت نکنید میتونید با extension file یا همون فرمت فایل ( مثل JPG یا AVI ) ریکاوری کنید . که با این روش کل فضای هارد اسکن میشه و هر فرمت فایلی که برای اون نرم افزار ریکاوری تعریف شده باشده رو پیدا میکنه به این روش میگن RAW RECOVERY

  1. سلام. ممنونم از توضیحاتتون. اینو تو یه سایتی پرسیده بودم ولی جواب مشابهی داده بودن، کاملاً درست میفرمایید.

 23. فایل سیستم توی رم ram یا ای سی های که روش فریمور می زنند وجود داره اگه هست نوع ان چیه

  1. سلام. فایل سیستم رم اگه منظورتون sd card باشه فرقی نداره میتونه فت باشه یا ان تی اف اس. برای فیرم ویر ها اصلا فایل سیستمی نیاز نیست چون فایل ها روی آدرس های کاملاً مشخصی هستن و توسط هسته فراخوانی میشن (مثلا فایل های مربوط به رابط کاربری مودم روترها) ولی از طرفی اگه با فایل های زیادی سروکار داشته باشن میتونن فایل سیستم داشته باشن که بازم فت رایجه تو اونا.

 24. سلام اقا این دستگاههای پخش دی وی دی یا رسیور ماهواره که پورت usb دارند چطوری فایل سیستم فلش مموری رو تشخیص میدن ای تو اینا هم درایور فایل سیستم پروگرم شده یا نه

 25. سلام ایا برنامه های کاربردی که برنامه نویسی میکنند هسته دارند یا هسته فقط شامل سیستم عامل یا فریمور میشه

  1. بله میتونن هسته داشته باشد اما نه مثل فیرم ویر یا سیستم عامل. مثلا آنتی ویروس ها رو در نظر بگیرید. جدا از رابط گرافیکی و امکانات جانبی، اصلی ترین قسمتش موتور شناسایی اون هست که به عنوان هسته میشه در نظرش گرفت.

 26. سلام، چرا به ساختار fat32،عدد۳۲ اختصاص دادن??چرا عدد٣٢?اگه کسی بتونه به منو راهنمایی کنه،ممنون میشم

  1. سلام. چون برخلاف fat16 که ۱۶ بیتی کار میکنه، fat32 بر پایه ۳۲ بیتی بودن عمل میکنه یعنی توی fat32 کلاسترها بصورت ۳۲ بیتی هستن، حجم حداکثر فایل ها ۲ به توان ۳۲ (منهای یک) هست و … .

 27. سلام.مرسی از مقاله و زحمتی که کشیدی
  دوتا سوال دارم.اول اینکه چطوری باید اندازه بلوک هارو مشخص کنیم ؟ خوده سیستم فایل به طور خودکار فایل هارو بلوک بندی میکنه یا خودمون میتونیم مشخص کنیم حجم بلوک هارو ؟ سوال بعدی اینکه حتما همه ی فایل ها بلوک بندی شدن؟چون من یه نگاه به فایل های خودم که انداختم اکثرشون مقدار فایل با مقدار مصرف شده یکی بود . چرااینطوریه ؟ ممنون میشم جواب بدی

  1. سلام. اندازه بلوک ها رو وقتی که فرمت میکنیم باید مشخص کنیم. البته ممکنه که توی یه فایل سیستم یا مثلا هارد های رید (RAID) بجای استفاده از حالت ذخیره بلوکی، به صورت مستقیم بایت ها و یا حتی بیت هارو ذخیره و آدرس دهی کنیم.

 28. سلام
  من شنیدم که ویندوز ۷ از fat32 پشتیبانی نمیکنه
  ولی من الان خودم توی ویندوز ۷ فرمت یکی از پارتیشن ها را از ntfs به fat32 تبدیل کردم
  حالا پس چرا میگن که ویندوز ۷ از fat32 پشتیبانی نمیکنه
  آیا واقعا این راسته؟
  خواهشا جواب منو بدین

  1. سلام. بستگی داره. ممکنه به دلیل overwritten تا حدودی غیر قابل بازیابی بشه یا اصلا اون قسمت از اطلاعات نیازی به دیفرگمنت نداشته باشه و قابل بازیابی بمونن.

 29. سلام ببخشید منظور از بازیابی داده ها توسط فایل سیستم همون بازیابی که توسط نرم افزار ریکاوری انجام میدیم یا فرق میکنه چون نرم افزارهای ریکاوری بدون فایل سیستم هم میتونن بازیابی کنند

  1. سلام. بازیابی به دو صورت انجام میگیره. ۱- با استفاده از فایل سیستم که لیست و فهرست فایل ها رو نگه میداره و ۲- به صورت عمیق که همه سکتورهای هارد یکی یکی اسکن میشن و اطلاعات فایل ها خونده میشه.

 30. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما دوست عزیز
  یه سوال خارج از مطلبتون داشتم.شما میدونید نحوه ی آدرس دهی در حافظه فلش ممری چجوریه؟
  ممنون میشم بتونید کمکی بکنید

 31. سلام آقای نصیری. مطلب بسیار مفید بود. خییییلی ممنون.
  منم متولد ۷۴ و ترم ۶ آی تی هستم:) داشتم برای ارائه آزمایشگاه سیستم عاملم مطلب جمع می کردم. این مطلب خیلی بدردم خورد.
  ممنون

  1. سلام. خوشحالم که به یه هم رشته ای کمک کردم 🙂 موفق و پیروز باشین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا