پیدا کردن Username کاربر در ویندوز

Username نام کاربری است که ویندوز (یا سیستم عامل‌های دیگر) می‌تواند کاربر را با آن نام شناسایی کند. هر کاربر

ادامه

پیدا کردن Computer Name در ویندوز

Computer Name یکی از فاکتورهای مهم جهت اتصال و برقراری ارتباط با یک شبکه است. برای پیدا کردن این Computer

ادامه