ویندوز Domain چیست؟

ویندوز دامین (Windows Domain) نوعی شبکه کامپیوتری است که بین چندین سیستم یک ارتباط ایجاد می‌کند. ویندوز دامین می‌تواند اکانت‌های

ادامه