وصل نشدن OTG به سامسونگ

ممکن است برای شما هم پیش آمده باشد که گوشی سامسونگی که به تازگی خریداری کرده اید و یا نرم

ادامه