کورتانا(Cortana) چیست؟

کورتانا همان دستیار دیجیتال مایکروسافت است. این نسخه ابتدا برای ویندوز فون ۸.۱ ساخته شده و سپس پس از مشاهده

ادامه