کوکی (Cookie) چیست؟

کوکی‌ها (Cookies) فایل‌های متنی ساده‌ای هستند که به درخواست وبسایت‌ها و توسط مرورگرها برای اعمال شناسایی ذخیره یا خوانده شده و

ادامه