گیف چیست؟

اگر نمی دانید GIF چیست و نمی توانید GIF را تعریف کنید ولی حتما آن را دیده اید. GIFها به

ادامه

چگونه یک فایل GIF بسازیم؟

فایل GIF یکی از فرمت های گرافیکی رایج در دنیای دیجیتال  و تکنولوژی می باشند. این فایل های تصویری  که

ادامه