فعال یا غیرفعال کردن Hibernate در ویندوز 7

فعال کردن یا غیرفعال کردن قابلیت هایبرنت (Hibernate) در ویندوز ۷ از طریق کنترل پنل، خط فرمان (CMD) و رجیستری

ادامه

کلید ریشه HKEY_DYN_DATA در رجیستری

یکی از کلیدهای ریشه (Root Keys یا Hive) در رجیستری کلید HKEY_DYN_DATA می‌باشد. این کلید ریشه در نسخه‌های ویندوز Me به

ادامه

کلید ریشه HKEY_CURRENT_CONFIG در رجیستری

یکی از کلیدهای ریشه (Root Keys یا Hive) در رجیستری کلید HKCC (مخفف HKEY_CURRENT_CONFIG) می‌باشد. این کلید اطلاعات مربوط به پروفایل سخت‌افزار

ادامه

کلید ریشه HKEY_USERS در رجیستری

یکی از کلیدهای ریشه (Root Keys یا Hive) در رجیستری کلید HKU (مخفف HKEY_USERS) می‌باشد. این کلید اطلاعات مربوط به هر یک

ادامه

کلید ریشه HKEY_LOCAL_MACHINE در رجیستری

یکی از کلیدهای ریشه (Root Keys یا Hive) در رجیستری کلید HKLM (مخفف HKEY_LOCAL_MACHINE) می‌باشد. این کلید اطلاعات کامپیوتر محلی شامل سخت‌افزارهای

ادامه

کلید ریشه HKEY_CURRENT_USER در رجیستری

یکی از کلیدهای ریشه (Root Keys یا Hive) در رجیستری کلید HKCU (مخفف HKEY_CURRENT_USER) می‌باشد. این کلید مرکزی وظیفه حفظ اطلاعات و تنظیمات کاربر

ادامه