VCI و VPI در تنظیمات مودم چیست؟

VCI و VPI دو مقدار مهم در تنظیمات مودم هستند که مشخص کننده مسیر و کانال انتقال داده‌ها به ISP است که برای هر ISP داخلی، متفاوت از دیگری است. این دو مقدار در حالت انتقال ATM استفاده می‌شوند.

یکی از مهمترین تنظیماتی که برای اتصال به اینترنت در مودم (Modem) خود باید آن را انجام دهید، تنظیمات مربوط به دو مقدار VCI و VPI است. این مقادیر توسط ISP مشخص می‌شوند و نشان دهنده کانال انتقال داده اند.

VCI and VPI in DSL settings

تنظیمات VCI و VPI در مودم DSL

توجه: VPI مشخص کننده شماره مسیر VP و VCI مشخص کننده شماره مسیر VC است. بنابراین برای درک بهتر، ابتدا کانال VC و مسیر VP را شرح می‌دهیم و در بخش دوم به مشخص کننده آن‌ها (یعنی VCI و VPI) که در تنظیمات مودم استفاده می‌شوند، خواهیم پرداخت.

 

VP و VC چیست؟

VP مخفف عبارت "Virtual Path" به معنای "مسیر مجازی" است. در تکنولوژی انتقال داده ATM (یک حالت انتقال داده - در بخش‌های بعدی توضیح داده خواهد شد)، مسیر اصلی و فیزیکی انتقال داده‌ها به چندین بخش مجزا تقسیم می‌شود. چون این تقسیم بندی واقعاً به صورت فیزیکی نیست و در لایه‌های بالاتر استفاده می‌شود، به آن "مسیر مجازی" گفته می‌شود. این تقسیم بندی مسیر، برای جلوگیری از تداخل داده‌های رد و بدل شده در یک شبکه یا اینترنت است.

برای درک بهتر این تقیسم بندی، ارتباط بین دو شهر را فرض کنید که با چندین بزرگ راه (همه شرایط آن‌ها شامل طول، پهنا و ... به جز نامشان را یکی در نظر بگیرید) به هم وصل شده باشد و در انتهای هر یک از این بزرگ راه‌ها (مسیر مجازی) یک نفر ایستاده باشد. درصورتی که فرد Y (پاکت داده) بخواهد از مبداء به مقصد برود، می‌تواند از همه این مسیرها راهش را بپیماید. درست است که فرد به مقصد رسیده اما درصورتی که بخواهد نفر X (مسیر دادهها به ISP مشخص) را که در انتهای یکی از این مسیرها ایستاده را ببیند، باید درست از همان مسیر حرکتش را انجام دهد که از قبل تعیین شده است (توسط ISP).

خود مسیر مجازی (VP) نیز به چندین کانال تقسیم می‌شود که به آن VC می‌گویند. VC مخفف عبارت "Virtual Channel" به معنای "کانال مجازی" است. کانال‌های مجازی موجود در یک مسیر مجازی، مقصد نهایی را مشخص می‌کنند. با استفاده از مسیر مجازی و کانال مجازی، پاکت‌های داده دقیقاً به جایی خواهد رسید که انتظار داشتیم. به همین دلیل، ISPها معمولاً دارای VC یا VP جداگانه از یکدیگر هستند مگر آن که همه آن‌ها از یک نقطه مشترک (مثلاً مرکز اصلی مخابرات) داده‌های خود را رد و بدل کنند چون در غیر این صورت، داده‌ها ممکن است به اشتباه ارسال شده و به مقصد برسند.

برای درک بهتر VC، همان مثال قبلی را فرض کنید با این تفاوت که در بزرگ را (VP) توسط خطوطی به چندین لاین (VC) تقسیم شده است. حال فرض کنید در یک مسیر مشخص، در انتهای هر باند، یک نفر (مقصد اصلی داده‌ها به یک ISP مشخص) ایستاده باشد. با این شرط که نتوانیم باندمان را در طول مسیر عوض کنیم، باید درست از همان مسیری حرکتمان را شروع کنیم که از قبل مشخص شده باشد (توسط ISP) تا به فرد مورد نظر برسیم.

VCI and VPI

کانال انتقال پاکت‌های داده در تکنولوژی ATM

 

VCI و VPI چیست؟

در بخش قبلی، با مسیر مجازی و کانال‌های مجازی آن در یک کانال انتقال فیزیکی آشنا شدیم. حال برای این که بتوانیم این مسیرها و کانال‌ها را به مودم DSL خود بشناسانیم، تا پاکت‌های داده را به درستی به مقصد ارسال کند و در نهایت بتواند به اینترنت متصل شود، از دو مقدار VCI و VPI استفاده می‌کنیم.

VPI مخفف عبارت "Virtual Path Identifier" به معنای "مشخص کننده مسیر مجازی" است. این مقدار را معمولاً می‌توانید در تنظیمات مودم خود پیدا کنید. VPI یک مقدار ۸ یا ۱۶ بیتی است که در حالت ۸ بیتی (حالت رایج) دارای ۲۵۶ حالت مختلف بوده و امکان داشتن مقداری بین عدد ۰~۲۵۵ (صفر تا ۲۵۵) را دارد. درحالت ۱۶ بیتی که فعلاً به صورت گسترده استفاده نمی‌شود و در سلول‌های NNI (در بخش بعدی توضیح داده خواهد شد) مورد استفاده قرار می‌گیرد، دارای ۶۵۵۳۶ حالت مختلف بوده و امکان داشتن مقداری بین عدد ۰~۶۵۵۳۵ (صفر تا ۶۵۵۳۵) را دارد.

درواقع مقدار عددی VPI همان مشخص کننده شماره مسیر مجازی است که پاکت‌های داده باید از آن مسیر، مسیر دهی شده و به مقصد برسند. در مثالی که در بخش اول زده شد، VPI همان "نام بزرگ راه" است که فرد باید از آن بگذرد تا به مقصد برسد.

همان طور که گفته شد، مسیرهای مجازی خود به کانال‌های مجازی تقسیم می‌شوند. مودم نیاز دارد تا بفهمد از طریق کدام کانال مجازی، در مسیر مجازی مشخص، داده را ارسال کند. این کانال توسط VCI به مودم شناسانده می‌شود. VCI مخفف عبارت "Virtual Channel Identifier" به معنای "مشخص کننده کانال مجازی" بوده و یک مقدار ۱۶ بیتی است. یعنی دارای ۶۵۵۳۶ حالت مختلف بوده و امکان داشتن مقداری بین عدد ۰~۶۵۵۳۵ (صفر تا ۶۵۵۳۵) را دارد.

درواقع مقدار عددی VCI همان شماره کانال مجازی را به مودم می‌دهد که داده‌ها باید در مسیر VPIای که انتخاب شده است، مسیر دهی شوند. توسط VCI است که مقصد اصلی مشخص می‌شود. در مثالی که در بخش اول زده شد، VCI همان "شماره باند یک بزرگ راه" است که فرد باید از بین تعداد زیادی از باندهای موجود، از آن بگذرد تا به مقصد اصلی خود برسد.

دو مقدار VPI و VCI در کنار یکدیگر، مسیر نهایی را مشخص می‌کنند. این دو مقدار باید توسط ISP به کاربر اطلاع داده شوند زیرا بدون فهمیدن این مقادیر، داده‌های ما عملاً به جایی غیر از ISP انتقال داده خواهند شد.

VCI and VCP numbers

VPI و VCI که مودم برای ارتباط به ISP از آن‌ها استفاده می‌کند

 

حالت انتقال داده ATM چیست؟

حال برسیم به بحث ای تی ام. ATM در مباحث شبکه و اینترنت، جدا از ATM (ماشین خودپرداز) ای است که همه ما با آن آشنایی داریم و در اینجا مخفف عبارت "Asynchronous Transfer Mode" به معنای "حالت انتقال ناهمگام" بوده و یک تکنولوژی برای انتقال پاکت‌ها داده است. پاکت داده مجموعه‌ای از داده‌هاست که به صورت یکجا، منتقل می‌شوند. در ATM به پاکت داده، سلول (Cell) داده نیز گفته می‌شود.

در این تکنولوژی کل سلول داده دارای ۵۳ بایت حجم است که ۵ بایت آن برای مشخص کردن آدرس، به عنوان هدر (Header) و ۴۸ بایت باقیمانده شامل داده‌های اصلی برای انتقال است. همان طور که گفته شد، VC و VP، کانال‌ها و مسیرهای مجازی هستند؛ به این معنی که واقعاً این کانال یا مسیر وجود خارجی ندارد و همه داده‌ها از یک مسیر فیزیکی عبور می‌کنند. به همین دلیل، VCI و VPI به عنوان قسمتی از هدر سلول، برای شناساندن مسیر نهایی و مقصد اصلی پاکت داده، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

یعنی هر آنچه که ما به عنوان VCI و VPI مشخص کنیم، در هدر (به صورت قرار دادی) به عنوان یک مسیر یا کانال مجازی، به مقصد فیزیکی (که ممکن است مقصد اصلی نباشد) داده‌ها فرستاده می‌شود. از آن مقصد فیزیک است که مسیر و کانال مجازی که در هدر قرار داده شده بودند، شناسایی شده و به مقصد اصلی فرستاده می‌شوند.

طبق ویکی‌پدیا، سلول‌های داده در ATM به دو نوع UNI (مخفف User-Network Interface - به معنای "رابط کاربر با شبکه") و NNI (مخفف Network-Network Interface - به معنای "رابط شبکه با شبکه") تقسیم می‌شوند که UNI به صورت گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد. درواقع UNI همان رابطی است که کاربران با ISP خود درحین تبادل داده و اتصال به اینترنت، توسط مودم، استفاده می‌کنند. نوع NNI نیز در سطح شبکه‌ها و بین آن‌ها استفاده می‌شود. بنابراین به توضیح ساختار UNI اکتفا می‌کنیم.

ATM UNI Cell

ساختار سلول UNI در ATM

تصویر بالا، یک سلول UNI را نشان می‌دهند که در شبکه ATM منتقل می‌شود. در این تصویر، هر ردیف یک بایت و هر مربع یک بیت را نشان می‌دهد. همان طور که می‌بینید، مقادیر VPI و VCI به صورت باینری، در هدر سلول که ۵ بایت است، ذکر شده است. سایر بیت‌های موجود در هدر عبارت اند از:

 • GFC: مخفف Generic Flow Control بوده و دارای ۴ بیت طول است که به صورت استاندارد، هر چهار بیت دارای مقدار ۰ است. این بیت برای کنترل جریان، امکان پشتیبانی از سایر شبکه‌ها و گاهاً ادغام با VPI مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته اکثراً کاربرد خاصی ندارد.
 • VPI و VCI: مقادیری که مشخص کننده مسیر مجازی و کانال مجازی برای انتقال داده هستند.
 • PT: مخفف Payload Type بوده و دارای ۳ بیت طول است. این بخش از سه بیت تشکیل شده است که هر بیت نشان دهنده "نوع" داده‌هایی است که متنقل می‌شود. برای مثال، بیت اول درصورتی که ۰ باشد به معنی این است که این داده‌ها برای "کاربران" است اما درصورتی که مقدار آن ۱ باشد، یعنی داده برای "مدیران و سطوح بالا" است.
 • CLP: مخفف Cell Loss Priority بوده و تنها یک بیت طول دارد. درصورتی که بیت مقدار ۰ را داشته باشد، به این معنیست که سلول کنونی دارای اهمیت بالایی است و انتقال آن "باید" انجام گیرد. اما درصورتی که مقدار آن ۱ باشد، به این معنیست که سلول دارای ارزش کمتری است و گاهاً ممکن است از دست برود.
 • HEC: مخفف Header Error Control بوده و ۱ بایت طول دارد. این بایت برای چک کردن خطاهای هدر (نه داده‌ها) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 نکته: بررسی کامل پروتکل ATM خارج از بحث این پست است. ممکن است در آینده، این حالت از انتقال داده به صورت کامل، در پست مجزا، توضیح داده شود.

 

VCI و VPI شرکت‌های مهم داخلی:

شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی (ISP) در ایران، VCI و VPI های زیر را برای دسترسی تعریف کرده اند.

توجه کنید که این لیست از وبسایت Hadiran.ir برداشته شده است. درصورت مشاهده هر گونه اشکال یا تغییری در این لیست، لطفاً از طریق قسمت تماس با ما یا بخش نظرات این مطلب اقدام کنید. همچنین می‌توانید شماره VPI و VCI را از ISP خود پرسیده و همراه با نام ISP و استان خود، آن را در بخش نظرات ارسال کنید.

نام شرکت ISP مقدار VPI مقدار VCI استان (ها)
مخابرات  ۰  ۳۵ در اکثر شهرها
آسیاتک ۰ ۳۵
پارس آنلاین ۰ ۳۵ تهران
شاتل ۰ ۳۵
صبانت ۰ ۳۵
های وب ۰ ۳۵
پارس آنلاین ۰ ۵۹ در اکثر شهرها
مخابرات  ۰  ۳۳  آذربایجان شرقی
 همارا سیستم  ۰  ۳۳  آذربایجان شرقی
 عصر تله کام  ۸  ۳۵
 پیشگامان  ۸  ۸۱
نخل نت ۰ ۳۳ کرمان
مخابرات ۰ ۳۵ ایلام
مخابرات ۰ ۱۰۰ ایلام

 

حمایت مالی از سایت

مبلغ مورد نظر:
نام:
ایمیل:
دلیل حمایت:
* فیلدهای نام، ایمیل و دلیل حمایت اختیاری اند.
* پرداخت با کمک پورتال زرین پال و با کارت‌های عضو شتاب انجام می‌پذیرد.

77 دیدگاه در“VCI و VPI در تنظیمات مودم چیست؟

 • 19 نوامبر 2014 در11:04
  پیوند یکتا

  سلام من از استان س و ب هستم چطور میتونم vpi , vciخطمو بدونم چیه؟ ممنون میشم از راهنماییتون

  پاسخ
  • 19 نوامبر 2014 در14:33
   پیوند یکتا

   از کدوم استان؟ O.o همونطور که تو پست هم گفتم، واسه فهمیدم VCI و VPI باید به سرویس دهنده اینترنتیتون (که ممکنه خود مخابرات، شاتل و … باشه) زنگ بزنید و بپرسید. موفق باشید.

   پاسخ
 • 29 دسامبر 2014 در21:42
  پیوند یکتا

  سلام و تشکر
  بهترین مقادیر واسه تنظیمات بالا که معمولا همه سرویس دهنده ها کار کنه چیه؟
  و اینکه یه مقدار تصادفی وارد کنیم چی میشه؟
  بازم ممنون

  پاسخ
  • 30 دسامبر 2014 در03:41
   پیوند یکتا

   سلام. بهترین مقداری وجود نداره. این دوتا مقدار واسه مشخص کردن کانال انتقالی داده ها وارد میشن پس اگه چیزی به غیر از مال ISP تون باشه، اصلا نمیتونید بهش وصل بشید. فرض کنید که میخاین به یه نفر که شماره تلفن خاصی داره زنگ بزنید. در این صورت هر شماره ای رو بجز اون بگیرید، نمیتونید با همون فرد در تماس باشید. اینجا شماره همون مقادیر هستن و فرد مورد نظر شبکه ISP ما از بین چندتا ISP موجوده. موفق باشید.

   پاسخ
 • 15 فوریه 2015 در10:52
  پیوند یکتا

  سلام امیر جان
  فکر کنم این قسمت نیاز به اصلاح داشته باشه “به همین دلیل، VCI و VCP به عنوان قسمتی از هدر سلول”
  احتمالا منظورت VPI بوده.

  پاسخ
 • 21 مارس 2015 در16:39
  پیوند یکتا

  سپاس از لطفتون اطلاعاتی که بهم دادین خیلی به دردم خورد مشکلم حل شد.

  پاسخ
 • 31 مارس 2015 در18:09
  پیوند یکتا

  سلام دوست عزیز

  ممنون که مطلب ما تو سایت گذاشته اید.

  ولی فکر نمی کنید مطلب آخر تون مشکل داره، کلیه اعداد تک به تک از سایتها استخراج شده.
  در صورت داشتن هر گونه تغییرات، از طرق فرم نظرات اطلاع دهید تا اصلاح گردد.

  نه اینکه توجه کنید که این لیست از وبسایت Hadiran.ir برداشته شده و ممکن است دارای اشکالاتی باشد. درصورت مشاهده هر گونه اشکال در این لیست، لطفاً از طریق قسمت تماس با ما یا بخش نظرات این مطلب اقدام کنید. همچنین می‌توانید شماره VPI و VCI را از ISP خود پرسیده و همراه با نام ISP و استان خود، آن را در بخش نظرات ارسال کنید.

  پاسخ
  • 31 مارس 2015 در19:10
   پیوند یکتا

   سلام، مرسی که یادآوری کردید. ولی متاسفانه برای حفظ شرایط استفاده از وبسایت و رفع کردن هرگونه مسئولیت از بخش کپی شده، مجبور هستیم چنین نکته هایی رو بنویسیم و صد البته درصورتی که تغییری از طرف کاربران ریپورت بشه حتما در اولین فرصت به سایت شما هم اطلاع داده خواهد شد.
   به هر حال، اون قسمت رو کمی ویرایش کردم. ممنونم از توجهتون 😉

   پاسخ
 • 8 آوریل 2015 در20:26
  پیوند یکتا

  سلام ببخشید wifi مودم من روشنه ولی نه گوشی من نه هیچ گوشی دیگه ای پیداش نمیکنه چه کار کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  پاسخ
  • 8 آوریل 2015 در20:52
   پیوند یکتا

   سلام. ببینید Broadcasting یا Detection یا مثلا Hide / Show SSID وایفایتون روشنه؟ خاموش بودن این قابلیت باعث این میشه که نام وای فای مخفی باشه. میتونید در بخش هایی مثل Wireless یا Wifi و Advanced هاشون پیداش کنید.

   پاسخ
 • 15 می 2015 در19:27
  پیوند یکتا

  با سلام و تشكر از سايت خوب و اطلاعات مفيدي كه گذاشتين .
  ي سوال دارم وقتي vpi و vci رو تنطيم ميخوام كنم اما خودش بصورت يشفرض اعدادي رو داره , چظور ميشه اونها رو عوض كرد و به حالت مقادير isp برد؟؟؟
  ممنزن ميشم راهنمايي كنين

  پاسخ
  • 16 می 2015 در10:32
   پیوند یکتا

   سلام. باید حین پیکربندی مودم اونارو تغییر بدید. شما پست “تنظیم کردن مودم TP-Link” رو بخونید کار دستتون میاد.

   پاسخ
 • 25 می 2015 در11:57
  پیوند یکتا

  سلام آقای نصیری
  ممنون از وبسایت عالیتون
  من یه سوال داشتم: ما دو تا خط داریم و دو مودم تی پی لینکو اما من فقط می تونم یکی از مودم ها رو راه اندازی کنمو مودم دوم نصب میشه اما اینترنت نداره (یعنی چراغ اینترنتش خاموشه) من فکر کردم شاید تداخل کارکرد دو مودم و تنظیماتشون باشه. شما می تونین کمکی به من بدین؟

  ممنون میشم

  پاسخ
  • 25 می 2015 در13:53
   پیوند یکتا

   سلام، خواهش میکنم. شما دو تا خط مجزا دارید؟ در این صورت هیچ مشکلی پیش نمیاد اگه هر خط رو به یه مودم وصل کنید. (منم دقیقا همین کارو میکنم 🙂 ) پس مشکل از تنظیماتشونه و اگه به صورت صحیح کانفیگ شده باشه و اطلاعات اشتراک مثل رمز و یوزر و vci و vpi به درستی وارد شده باشه نباید مشکلی داشته باشین بخصوص اگه چراغ ADSL اش روشن باشه. اینارو چک کنید یه بار.

   پاسخ
 • 1 ژوئن 2015 در13:52
  پیوند یکتا

  سلام؛ من مودم مگانت دارم، چندوقت پیش دوباره کانفیگش کردم بعدکانفیگ یه روزی حله وهیچ مشکلی پیش نمیاد؛اما روزبعدش یدفعه میخوام یه سایتی رو باز کنم ارورDNS_PROBE_FINISHED_BAD_CONFIG می آید!این مشکل چیه؟ وچطوری باید حلش کنم؟
  ممنون

  پاسخ
  • 3 ژوئن 2015 در07:12
   پیوند یکتا

   سلام. برید تنظیمات DNS مودم رو تغییر بدید. معمولاً تو قسمت LAN یا Internet میتونید پیداش کنید. بهتره آدرس های DNS شرکت گوگل رو بهش تعریف کنید:
   اولی: 8.8.8.8
   دومی: 8.8.4.4
   یا میتونید از سرویس openDNS به نشانی های زیر استفاده کنید:
   اولی: 208.67.222.222
   دومی: 208.67.220.220

   پاسخ
 • 10 ژوئن 2015 در23:07
  پیوند یکتا

  سلام دوستم! من گرگان زندگی میکنم! میخواستم vpi و vci رو بدونم چیه! (نت از مخابرات)

  قربانت، ستاره بچینی، بوس بوس! D:

  پاسخ
 • 25 ژوئن 2015 در11:00
  پیوند یکتا

  سلام.مودم tplink وایرلس من چند روز روشن بود و یهو چراغ adslچشمک زن شد و خاموش شد؛ هرچند دقیقه چشمک زن میشه ,ثابت میشه و دوباره قطع میشه.
  مخابرات میگه خط مشکلی نداره و یه مودم به خط وصل کرد و چراغ اینترنت ثابت شد.
  مودم رو یه بار ریست کردم و دوباره تنظیمات رو وارد کردم اما فرقی نکرد.
  به نظرم قبلا شنیده بودم یه جایی توی تنظیمات مودم راجع به نویز خط و سرعت اینترنت چیزی هست
  الان یه مودم سیمی وصل کردم و اینترنت ام وصله.
  چیکار کنم مودم وایرلس ام راه بیافته؟
  کجاش رو تنظیم کنم؟

  پاسخ
  • 26 ژوئن 2015 در07:53
   پیوند یکتا

   سلام. حتی اگه تنظیمات مودم اشتباه باشه با وصل کردن خط ADSL باید چراغ ADSL پس از مدتی تیک زدن بصورت ثابت روشن بمونه. من پیشنهاد میکنم فیرم ویر مودم رو یه بار آپدیت کنید یه اگه نسخه جدیدی نبود فیرم ویر نسخه کنونی رو بریزید.

   پاسخ
 • 23 آگوست 2015 در19:46
  پیوند یکتا

  باسلام به دوستان محترم…آقا من اینترنتم قشنگ کارمیکنه فقط حدود دو ماه هستش که اینترنت چند دقیقه هست چنددقیقه نیست خیلی قطع و وصلی زیاد شده..بامخابرات هم خیلی حرف زدم وراه هایی روکه گفتن امتحان کردم ولی مشکل حل نشده اگرکسی ازدوستان میتونه بهم کمک کنه خیلی ممنون میشم.درضمن راه های زیادی بهم پیشنهاد بدید چون خیلی ازکارهارو کردم ولی درست نشده..باتشکر ازدوستان

  پاسخ
  • 24 آگوست 2015 در16:08
   پیوند یکتا

   سلام. پیشنهاد میکنم یه بار ریست کنید مودمو و از اول کانفیگش کنید اگه بازم مشکل داشتید، فیرم ویر مودم رو آپگرید کنید و از اول تنظیم کنید. اینجوری تقریبا مطمئن میشین که مشکل از مودم شما نیست. در ضمن نویز گیر یا همون اسپلیترتون رو هم یه چکی کنید.

   پاسخ
 • 29 آگوست 2015 در17:14
  پیوند یکتا

  سلام.VCI و VPIاستان اذربایجان غربی همون ۰ ۳۵هستش

  پاسخ
 • 10 اکتبر 2015 در15:32
  پیوند یکتا

  سلام

  vpi.vci
  نخل نت ۰.۳۳

  لطفا اضافه کنید

  در استان کرمان

  پاسخ
  • 10 اکتبر 2015 در22:14
   پیوند یکتا

   خیلی ممنونم از اطلاع رسانیتون، اضافه شد.

   پاسخ
 • 13 اکتبر 2015 در00:31
  پیوند یکتا

  دمت گرم , خیلی باحالی … منم عاشق کامپیوترم ولی فارغ التحصیل الکترونیک..

  پاسخ
 • 20 اکتبر 2015 در16:59
  پیوند یکتا

  سلام و عرض ادب
  جناب نصیری بنده جدیدا یک مودم وایرلس مگانت خریدم خودم هم تنظیمش کردم ولی نمیدونم چرا غیر از پورتی که به اسم خودمه و پسورد داره ۴ تا پورت باز هم وجود داره اینا رو نمیدونم چطوری مسدود کنم

  پاسخ
  • 21 اکتبر 2015 در20:37
   پیوند یکتا

   سلام. منظورتون از پورت LAN ـه یا WLAN؟ اگه لن باشه که مشکلی نداره، اتصال باید بصورت فیزیکی باشه ولی اگه wlan باشه، معمولا تو قسمتی مثل extra AP، more AP و موارد مشابه میتونید تک تک شبکه های اضافی رو غیر فعال کنید.

   پاسخ
 • 31 اکتبر 2015 در01:49
  پیوند یکتا

  سلام و درود
  نزدیک بود اشتباه کنم و مقدار ۰ رو ۸ بگذارم
  با توضیحات شما متوجه شدم که خیلی حساس تر از اونی هست که فکر میکردم.
  واقعا سپاسگذارم

  پاسخ
  • 31 اکتبر 2015 در21:37
   پیوند یکتا

   خوشحالم که مشکلتون حل شده. بله این مقادیر حساس هستن.

   پاسخ
 • 18 نوامبر 2015 در19:19
  پیوند یکتا

  salam . vaghean kheyli ali va mafhomi va kamel bod matlabeton. man dar rabete ba atm niyaz be matlab jame tari daram.aya dar morede on bahs ham chizi darin? mamnon misham zod javab bedin

  پاسخ
  • 23 نوامبر 2015 در20:02
   پیوند یکتا

   سلام. خیر، متاسفانه درباره atm چیزی توی سایت نیست 🙁

   پاسخ
 • 18 نوامبر 2015 در21:04
  پیوند یکتا

  وای فایمو وصل کردم براش پسورد گذاشتم اما به جز اون شبکه که یوز و پسورد داره ۴ تا شبکه ssid وصله که بدون خواستن رمز به اینترنت متصل میشه چ جوری از بین ببرم؟

  پاسخ
  • 23 نوامبر 2015 در20:03
   پیوند یکتا

   سلام. به تنظیمات مودم برید و قسمت Wireless یا Wi-Fi اونجا باید یه قسمتی با نام More AP ، More Access Point یا نام های مشابه وجود داشته باشه. از اونجا باید غیرفعال کنید بقیه شبکه ها رو.

   پاسخ
 • 18 نوامبر 2015 در22:17
  پیوند یکتا

  سلام این کلماتی به کار میبری سختن زیر دیپلم لطفا 🙂 راستی استان ایلام ۰ و۱۰۰ هست اضافه کنید البته من خودم ۰ و ۳۵ میدم اما بعضی دوستان اینو دیدم موفق باشید
  _____
  ها یادم رفت بگم مال مخابرات

  پاسخ
  • 23 نوامبر 2015 در20:04
   پیوند یکتا

   سلام. بله دیگه بعضی چیزارو نمیشه ساده کرد 😀 خیلی ممنون بابت اطلاع دادن مقادیر، تو پست گذاشته شد.

   پاسخ
 • 25 نوامبر 2015 در08:24
  پیوند یکتا

  سلام
  یه سوال؟
  میشه روی یک خط از دو سرویس دهنده isp دو تا اینترنت گرفت با vpi و vci متفاوت؟
  با توضیحات شما تئوریکش میشه عملیش تا چه حد میشه؟
  ممنون

  پاسخ
  • 26 نوامبر 2015 در20:23
   پیوند یکتا

   سلام. بله امکانش هست ولی این که واقعا این کار در عمل انجام بگیره یا نه، نمیدونم 🙁

   پاسخ
   • 29 نوامبر 2015 در23:51
    پیوند یکتا

    نه نمیشه
    چون تو مخابرات باید دوتا رانژه از دوisp رو خط بخوره که شدنی نیست

    پاسخ
    • 1 دسامبر 2015 در22:55
     پیوند یکتا

     سلام. به صورت تئوری امکانش هست. مقادیر vci/vpi تو هدف بسته های ارسالی نوشته میشن یعنی اگه دو تا ISP رو یه خط باشه، مودم میتونه با تنظیمات اعمال شده، بسته های یه آی اس پی خاص رو تشخیص بده و همینطور سمت آی اس پی، داده های مودم خونده شه.

     پاسخ
 • 6 دسامبر 2015 در07:56
  پیوند یکتا

  سلام
  مقادیر vci/vpi در شهر قم رو میخواستم
  اینترنت مخابرات
  ۰ و ۳۵
  می زنم
  ولی اارور لیمیتد میده
  ممنون

  پاسخ
 • 9 دسامبر 2015 در21:36
  پیوند یکتا

  سلام

  من چجوری می تونم vci , vpi رو از مخابرات بگیرم؟ اصلا جواب گو نیستن که .راهی نیست آنلاین بشه بگیریمشون؟

  پاسخ
  • 12 دسامبر 2015 در11:07
   پیوند یکتا

   سلام. فکر نکنم آنلاین حتی باشن که این مقادیر رو بدن. زنگ بزنین فقط.

   پاسخ
 • 16 دسامبر 2015 در18:50
  پیوند یکتا

  با عرض سلام و وقت بخیر
  ممنون از مطلب مفیدتون
  یه سوال داشتم
  من از اینترنت مخابرات استفاده میکنم و هر بار با زنگ خوردن تلفن اینترنت من میپره و هر کاری هم میکنم درست نمیشه
  میخوام بدونم چطور این مشکلو برطرف کنم
  و این که با تغییر vpi و vci میشه این مشکلو برطرف کن یا نه
  خیلی ممنون میشم جوابمو بدید

  پاسخ
  • 21 دسامبر 2015 در17:03
   پیوند یکتا

   سلام. نه با تغییر اونا مشکل حل نمیشه. به نظرم مشکل از اسپلیتر (که بهش نویز گیر هم میگن بعضیا) باشه. بهتره یه اسپلیتر با کیفیت بخرید تا خط تلفن و ای دی اس ال رو جدا کنه چون اینا رو باند های مختلف کار میکنن (پست ADSL چیست رو بخونید).

   پاسخ
 • 24 دسامبر 2015 در10:09
  پیوند یکتا

  با سلام مخوصا برای امیر یه سوال میشه از vpi ,vci از استان دیگر در تبریز استفاده کرد مثلا از خط نت تهران رو تو خط نت تبریز استفاده میشه کرد یا نه

  پاسخ
  • 24 دسامبر 2015 در23:08
   پیوند یکتا

   سلام. نه، نمیشه. چون خط شما به صورت فیزیکی بعد از مرکز مخابرات محلیتون به مرکز آی اس پی محلی میره و تا آی اس پی رو عوض نکنید نمیتونید از یه شرکت دیگه استفاده کنید. چه تو همون شهر چه شهر دیگه.

   پاسخ
 • 5 ژانویه 2016 در11:30
  پیوند یکتا

  آقا ی سوال دارم در مورد اینترنتی که بصورت Wifi از یه شرکت گرفتم
  در قسمت تنظیماتش

  میتونی راهنمایی ام کنی ؟
  با تشکر

  پاسخ
  • 8 ژانویه 2016 در21:15
   پیوند یکتا

   سلام. دوست عزیز توی سایت آموزش های مختلفی گذاشتم، متاسافانه نمیتونم به تک تک مشکلات کاربرای عزیز رسیدگی کنم.

   پاسخ
 • 9 ژانویه 2016 در12:04
  پیوند یکتا

  سلام. من مودم رو ریست کردم، از مخابرات پرسیدم مقدار vci , vpi رو همون ۰ , ۳۵ گفتن، ولی هرچی میزنم باز چراغ اینترنت با همون adsl خاموشه. به تنظیمات داخل ویندوز هم دست نزدم، شما نمیدونید علتش چیه؟ به جز مشخص کردن مقدتر vci , vpi , نباید تو صفحه ی تنظیمات مودم چیز دیگه ای رو تغییر بدم؟ آخه یادمه پارسال هم همینجوری شد، هی مخابرات میگفت ۰, ۳۵ بزن و کانکشن رو روی فلان حالت بذار، ولی چراغ اینترنت خاموش بود، آخر سر خودم تو صفحه تنظیمات یه چیزی رو دستکاری کردم که سریع چراغو روشن کرد، ولی الان یادم نمیاد دقیقا چی رو دستکاری کردم که مخابرات هم راجع بش چیزی نگفته بود.

  پاسخ
  • 12 ژانویه 2016 در10:01
   پیوند یکتا

   سلام. شما علاوه بر VPI/VCI مشخصات اشتراک اینترنتی (یوزر و پسوردش) رو هم وارد میکنین؟ تنظیمات رو در حالت PPPoE قرار دادین؟ چراغ ADSL شما روشن هست اصلا؟ چون اگه خاموش باشه مشکل از خود مخابرات، کابل یا اسپلیتره.

   پاسخ
 • 15 ژانویه 2016 در14:23
  پیوند یکتا

  سلام امیرآقا.واقعا دست مریضا-ماشاالله
  همیشه تو زندگیت موفق باشی.بخصوص زندگی رایانه ایت.

  پاسخ
  • 19 ژانویه 2016 در21:46
   پیوند یکتا

   سلام. خیلی ممنونم ازتون آقا محمد 😉

   پاسخ
 • 24 ژانویه 2016 در08:35
  پیوند یکتا

  دمت گرم مفید بود مطالبتون خیلی:))

  پاسخ
 • 2 آوریل 2016 در10:12
  پیوند یکتا

  مرسی خیلی ممنون مشکل یه بنده خدا را حل کردی مطمینم خدا مشکلاتت را خیلی سریع حل میکنه

  پاسخ
  • 17 آوریل 2016 در09:32
   پیوند یکتا

   سلام. خیلی ممنون. موفق باشین.

   پاسخ
 • 3 آوریل 2016 در02:09
  پیوند یکتا

  به امید موفقیت روز افزون شما
  بزرگان گویند:زکات موجب کثرت است و زکات علم آموزش است .

  پاسخ
  • 6 آوریل 2016 در22:43
   پیوند یکتا

   خیلی ممنونم ازتون آقا محسن. ایشالا شما هم موفق باشید.

   پاسخ
 • 6 جولای 2019 در11:48
  پیوند یکتا

  سلام
  من مودم بیلون دارم که بعد از ریست کردن ان چراغ اینترنتم روشن نمیشه می خواستم vci وvpi استان کرمان شهر بردسیر رو بدونم چنده اگه بزنم درست میشه

  پاسخ
  • 17 جولای 2019 در14:33
   پیوند یکتا

   سلام، بستگی به خدمات دهنده اینترنتتون داره. باید با پشتیبانی اون ها تماس بگیرین و اعداد رو به دست بیارید.

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *